17 juni 2020

Geachte IPMS leden en bezoekers van de ESM 2020,

De voorbereidingen voor ESM 2020 op 21 november 2020 gaan, ondanks beperkingen door de Corona crisis, nog steeds door. Er zijn gesprekken met EXPO Houten geweest en het is duidelijk dat dat er veel gaat veranderen ten opzichte van vorig jaar.

We hebben het dan vooral over de handhaving van de 1,5 meter onderlinge afstand, andere toegangsregels, mogelijk werken met beperkte aantallen bezoekers in zogenaamde “time slots” en reisbeperkingen in zowel binnen- als buitenland en nog vele andere details.

Op dit moment weten we heel veel niet, het aantal bezoekers is onzeker, het aantal deelnemers ook, hoewel er al wel zo’n 200 tafels geboekt zijn door diverse handelaren  en regio’s / clubs.

We gaan er vooralsnog van uit dat ESM 2020 doorgaat, het ESM team is druk bezig .

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de te verwachten aantallen bezoekers, vraagt het bestuur aan leden en ook niet-leden, die de ESM in voorgaande Jaren hebben bezocht.... 

Gaat u de ESM 2020 ook bezoeken als er op dat moment door overheid en organisatie geldende beperkende maatregelen vanwege Corona van kracht zijn?

Uw reactie graag via uw IPMS regio- of SIG- coördinator of  mail naar e-mail adres:   mail secretariaat

 

Door uw reactie kunnen we een beeld krijgen hiervan.

Met vriendelijke groet,

Jan de Haan

voorzitter IPMS Nederland

ipms logo 70    esm 2014 logo klein

ESM website:  https://www.euroscalemodelling.nl/