SIG Nederlandse Militaire Luchtvaart

bijeenkomst

Zondag  25 november van 14.00 - 17.00 uur

(dus niet op een zaterdag!)

bij

Hans Berfelo te Arnhem 

SIG leden hebben 28-1-2024 een mail gekregen.

Graag even je opgeven als je als SIG lid komt of via de SIG coordinator

 nlmillv small