Regioavond Utrecht / Midden

vrijdagavond  26 augustus

Van 19.00 tot rond 22.00 uur

Ontmoetings- en activiteitencentrum De Vondel, Maarssen-dorp 
Vondelstraat 51, 3601 EX Maarssen