Categorie 1. LVA (voor 1920)

bol

1 geïnterneerd toestel (1915-1920).  Kenmerk: LA-12

Kist maakte landing op 13 april 1915 bij Kattendijke op Zuid-Beveland na te zijn beschoten. Het toestel was gestationeerd op St.Quentin. De kist werd geïnterneerd en naar Soesterberg gebracht. Later formeel aangekocht voor 6000 gulden.

Er werden wat vliegproeven uitgevoerd en vervolgens werd het toestel "geaccepteerd". Het werd bij de Luchtvaartafdeeling bekend onder de naam "grote Albatros". Op 4 mei 1916 was er wederom noodlanding bij Bodegraven en werd de kist naar Soesterberg gebracht en hersteld. Mei 1917 weer een noodlanding bij Fort Wierickerschans bij Amersfoort en wederom hersteld. In 1918 werd het een zogeheten "roltoestel".


 

albatros-b1-mdv-arc5

Foto: Collectie M.de Vreeze (used with permission)

 

 

Registratiegegevens:
LVA-Registratie Duitse Registratie Datum landing Nederlands gebied
Datum uit dienst Opmerkingen
LA-12 521/14 13-04-1915 1918 landing bij Kattendijke (Zuid-Beveland), internering. Eind 1917 tweede registratie AL2 M100 en in maart 1918 een roltoestel.

  Bronnen o.a [B17] Vlucht.tijd , [B33] Intern.WO1 , [B5] LuchtvaartEncycl. LvK nov 1982

 

De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)