Cat 5.  ML-KNIL

Begin 1946 werden van de 50 CA-6 "uit surplus voorraad" besteld maar niet meer dan 30 stuks gevlogen bij ML-KNIL in Indië, vanaf 1947 in Indië.  

In mei 1946 werd op Java gestart met de elementaire vliegopleiding voor de na het einde van de oorlog weer op te bouwen ML-KNIL. In oktober zou dan met de vervolgopleiding worden begonnen, ware het niet dat hiervoor geen vliegend materieel voor beschikbaar was. De Australische Wacketts waren inmiddels op de surplusmarkt beschikbaar gekomen. Zo’n negentig toestellen waren overgedaan aan handelaar J.T. Brown / Kingsford Smith Aviation Service in Australië. Een deel hiervan, waarschijnlijk 50 stuks, werd doorverkocht aan de ML-KNIL. Doordat de Australische vakbonden deze lading weigerden te laten laden vanwege de Nederlandse Indië politiek, duurde het tot april 1947 voordat ze in Indië arriveerden.  

De toestellen werden op Tjililitan aan de zuidkust van Java opgebouwd, een deel werd gekannibaliseerd, zodat er, voor zover bekend niet meer dan dertig toestellen operationeel in dienst zijn geweest. De eerste zeven kisten waren in augustus 1947 klaar, medio september waren veertien toestellen gereed voor de vliegschool op Andir bij Bandoeng en later Kalidjati.  

De toestellen waren, mede door de lange opslag in niet al te beste conditie en het kostte de Technische Dienst veel moeite om ze in de lucht te houden. Al heel snel werd bijvoorbeeld de stroomlijnmotorkap verwijderd, zodat de koeling van de motor verbeterde. Qua prestatie vielen de toestellen tegen, gezegd werd dat deze minder was dan de Tiger Moth. In het gebruik bleek de kist wel erg veilig, in de twee jaar zijn er slechts drie afgeschreven.

Na juli 1949 zijn geen gegevens meer bekend maar veel kisten gingen toen in opslag. Op papier zijn er toch nog 21 vliegtuigen medio 1950 aan de Indonesische AURI overgedragen, die ze waarschijnlijk niet meer heeft gebruikt. 


common wackett mdv arc2

Foto: collectie M. de Vreeze (used with permission)

commonwealth-wackett-ca6-jg

Foto: Collectie Joop Gelauf  (used with permission)

 

Registratiegegevens:
Registratie Constructienr. Datum in dienst Datum uit dienst Opmerkingen
B3-01 augustus 1947 mei 1950
ex A3-3; later naar AURI
B3-02   december 1947 mei 1950 Afgeleverd Australische luchtmacht juli 1941, aussi regi A3-7. Aangekocht feb 1946 voor ML-KNIL; later naar AURI
B3-03   december 1947  20-05-1948 ex A3-11; ongeval bij Tjiaterpas
B3-04     mei 1950 ex A3-18; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI
B3-05     mei 1950 ex A3-19; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI
B3-06     juni 1950 ex A3-27; Aangekocht april 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI
B3-07 mei 1950
ex A3-30; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI
B3-08 23-02-1949
ex A3-34; Aangekocht dec 1945 voor ML/KNIL; ongeval tijdens training bij Kalidjati
B3-09     juni 1950 ex A3-37; Aangekocht feb 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 
B3-10     mei 1950 ex A3-41; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 
B3-11     09-09-1948 ex A3-45; Aangekocht april 1946 voor ML/KNIL; ongeval door motorstoring bij Kalidjati
B3-12   augustus 1947 mei 1950 ex A3-47; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 
B3-13     juni 1950 ex A3-54; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 
B3-14     mei 1950 ex A3-55; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 
B3-15     mei 1950 ex A3-60; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 
B3-16     mei 1950 ex A3-73; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 
B3-17     mei 1950  ex A3-86; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 
B3-18     mei 1950  ex A3-89; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 
B3-19     juni 1950 ex A3-93; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 
B3-20     juni 1950 ex A3-97; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 
B3-21     mei 1950 ex A3-99; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 
B3-22   augustus 1947 mei 1950 ex A3-100; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI
B3-23     mei 1950  ex A3-116; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 
B3-24     mei 1950  ex A3-123; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI
B3-25   november 1947 mei 1950  ex A3-124; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 
B3-26     mei 1950  ex A3-125; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI
B3-27     mei  1950 ex A3-127; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 
B3-28     mei 1950 ex A3-149; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 
B3-29     mei 1950 ex A3-152; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI
B3-30     mei 1950 ex A3-163; Aangekocht maart 1946 voor ML/KNIL; later naar AURI 

 Bronnen o.a. [B36] Ward, [B20] Luchtv.tijd mei 1988,  [B1] MIP 1984-4 ,

Opmerking: van de 49 kisten hebben er slechts 30 dienst gedaan. De rest werd waarschijnlijk voor onderdelen gebruikt.

 

De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)