Fabriek Consolidated
Vliegtuig Liberator
Type-aanduiding B-24
Cat 4, 6 --  totaal  23  stuks                                                  

 b24d-profile

Informatie:

Amerikaanse bommenwerper die voor vele taken werd ingezet.
Prototype maakte eerste vlucht in 1939 in de USA na een zeer snelle ontwikkeling als model 32 of XB-24. Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog kreeg ook de engelse RAF dit type dat bekend werd onder de naam Liberator. De eerste kwam januari 1941 bij de RAF. Bij de USAF werden ook de eerste B-24 kisten afgeleverd en uiteindelijk werden er meer dan 24000 gebouwd in diverse varianten.

----------
Consolidated-Vultee B-24D-85-CO Liberator:
Type: zware bommenwerper met bemanning van 10
4x 1200-hp (895-kW) Pratt & Whitney R-1830-43 Twin Wasp radial piston motoren
Maximum snelheid: 488 km/u
Gewichten: leeg 15413 kg; maximum start : 27216 kg
Spanwijdte: 33.52 m
Lengte: 20.22 m;
Hoogte: 5.46 m
Bewapening: 10 mitrailleurs ;
plus maximum interne bommen lading van 3600 kg;
--------
Consolidated B-24J Liberator:
Spanwijdte: 33,55 m
Lengte: 20,63 m
Hoogte: 5,5 m
4 x Pratt & Whitney R-1830-65 motoren met 1200 pk
Bemanning : 10
Max. Snelheid: 480 km/u
Bereik: max 4500 km
Bewapening: 10 x .50" mitrailleurs
3600 kg bommenLiteratuur:
Liberator in action Squadron signal 6125 special    
Geschiedenis van Squadron 321 Rijnhout Bataafse Leeuw, Amsterdam   1984
Camouflage en kentekens J.H.N. Greuter Bonneville, 1997 zijaanzicht kleur impressie pag.200 e.v  

.

Websites:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Consolidated_B-24_Liberator

FOTO GALERIJ:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://ipms.nl/images/foto-nedmil/kisten/consolidated-b24Deze inhoud op deze pagina werd voor het eerst opgesteld zomer 2004 door M.de Vreeze


Foto Selectie uit de Beeldbank NIMH van Defensie die voor plastic modelbouwers handig kunnen zijn. (gefaciliteerd en beschikbaar gesteld middels insluitlinkjes door het instituut NIMH) :

Detachement van VSQ 321 op de Cocos-eilanden, 1945. Staand voor Liberator bommenwerper "Z" , ltzv H.M. Juta, vlak voor de start van een missie. Volgens log: "Sweep low level in Straat Soenda. Attack 100 tons schip in Lampong Bay with machinegun fire and 8 bombs. Ship sunk. Spotted by Jap a/c code VAL. Returned to COCOS I, flying time day 09.55."

Kist van 321 squadron op Cocos island 1945, Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

Maritieme patrouillebommenwerpers Consolidated B-24J Liberator Mk. GR VI van het 321 Squadron Detachement Cocos Island starten voor een aanval op Tjilatjap

Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

Maritieme patrouillebommenwerper Consolidated B-24J Liberator Mk. GR VI (1944-1946) van het 321 Squadron op Cocos Island

B-24J Mk.GR.4 met haaiebek, Cocos island, Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

Detachement van Sqn 321

Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

Maritieme patrouillebommenwerper Consolidated B-24J Liberator Mk. GR VI, toestel A (1944-1946) van het 321 Squadron op Cocos Island

B-24J op Cocos island, Er zit een grote bom cartoon op. Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

Maritieme patrouillebommenwerper Consolidated B-24J Liberator Mk. GR VI (1944-1946) van het 321 Squadron oefenend boven Ceylon

boven Ceylon, Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

Maritieme patrouillebommenwerper Consolidated B-24J Liberator Mk. GR VI, toestel A (1944-1946) van het 321 Squadron op Cocos Island

Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

Opleiding van Nederlandse bemanningen op de Liberator

Deze kist werd gebruikt in Engeland voor de opleiding, Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

 

 

 

Met dank aan het NIMH.

Cat 4:  MLD  en Cat 6:  Ops RAF  

(bijdrage van Wilko jonker)

De Tweede Wereldoorlog was in volle gang en Nederland was bezet en in het Verre Oosten was Indië ook gevallen. Veel Nederlanders en militairen waren echter naar het buitenland ontsnapt en wilden wat doen. In de loop van 1942 wilden vooral de verse bemanningen van de vliegschool RNMFS in het Amerikaanse Jackson, Mississippi, meer actie dan de in hun ogen vrij passieve patrouillevluchten met de Catalina’s die tot dan toe werden uitgevoerd. De Admiraal Helfrich kon zich hier ook wel in vinden en ondernam hierop actie om een meer offensieve rol voor het  321 squadron te bewerkstelligen. Door te toen opgezette defensiestructuur was dit niet mogelijk, het 321 squadron was een maritieme patrouille-eenheid en ressorteerde als zodanig onder de 222 General Reconnaisance Group binnen heet RAF commando te India. 

Eind 1943 werd, mede door de gewijzigde oorlogsomstandigheden besloten de structuur te herzien en werd samen met de Amerikanen de "Air Command South East Asia" opgericht. De Britten zouden hiervoor een viermotorige bommenwerpereenheid moeten leveren. Zij ontvingen toen al via de Lend-Lease-Act Amerikaanse vliegtuigen, waaronder ook een kleine tweeduizend Liberators. Daar de vraag naar dit toestel erg hoog was, kon een en ander niet volgens planning worden uitgevoerd. Pas medio 1944 konden Liberators aan de Britten worden  geleverd. Na veel ‘soebatten’ van Nederlandse zijde kwam in de loop van november 1944 eindelijk toestemming om een Liberator eenheid op te richten. Een aantal bemanningen werd voor opleidingsdoeleinden tijdelijk gedetacheerd bij No. 1673 Heavy Conversion Unit te Kolar en bij 160 squadron RAF te Kankesanturai op Ceylon. Het 321 squadron vliegende vanaf China Bay (nabij Trincomalee) op Ceylon kreeg november 1944 de eerste vier toestellen, te weten 2 stuks B-24D mk.III en 2 stuks B-24J mk.gr.VI.  Een aantal hierdoor overtollig geworden Catalina’s werd teruggegeven aan de RAF.  

Later arriveerden nog eens zo'n 10 toestellen maar deze waren min of meer afdankertjes en de Technische Dienst had er de handen vol aan om deze toestellen weer in enigszins bruikbare staat te maken. Twee stuks B-24D en maar liefst 21 B-24J's vlogen met Nederlandse bemanningen in het verre oosten vanaf december 1944. Deze toestand duurde tot eind mei 1945, toen het Britse hoofdkwartier enige (9?) nieuwe toestellen liet sturen. 

Squadron 321 kreeg een nieuwe basis toegewezen, namelijk de Cocos eilanden met als taak de Japanse  scheepvaart zoveel mogelijk te belemmeren. In de nacht van 8 op 9 juli 1945 vertrokken de eerste drie toestellen naar de nieuwe basis. Helaas verongelukte één toestel KH296 /J direct na de start in zee. Hierbij kwamen zes man om en konden vijf, zij het zwaar gewond, worden gered. Enkele dagen later werden nog twee toestellen overgevlogen. Op 15 juli werd de eerste ‘anti shipping sweep’ uitgevoerd; dergelijke vluchten werden tot de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 geregeld uitgevoerd, de laatste actie was op 11 augustus 1945.  

Na de capitulatie door Japan en het einde van de oorlog veranderde de taak van 321 squadron. Gezien de toestand in de Indische  gevangenenkampen werden in september 1945 een aantal bevoorradingsvluchten uitgevoerd naar de ‘Jappenkampen”, waarbij voedsel en medicamenten werden gedropt. Op 29 september crashte de KG991/G tijdens de landing op Semarang (de landingsbaan was eigenlijk te kort voor de Liberator). Gelukkig kwam de bemanning er goed van af. In dezelfde maand werd nog een gedenkwaardige vlucht uitgevoerd met de “Z”. De detachementscommandant OVL1 A.J. de Bruyn mocht de bevrijdde Gouverneur-generaal van Ned. Indië, Jonkheer Mr. A.W.L Tjarda van Stakenborgh Stachouwer en de legercommandant Generaal H. ter Poorter naar Nederland overvliegen. De vlucht startte in New Delhi en ging via Karachi, Caïro, Lydda, Istres en Hartfor Bridge naar Eindhoven. Op 8 oktober werd aan de terugreis begonnen, maar deze moest wegens te onrust in Batavia, in Colombo worden afgebroken. Men kreeg geen toestemming om naar Soerabaja te gaan.  

De bemanningen werden verder min of meer aan hun lot overgelaten, ondanks de grote behoefte aan transportcapaciteit in Indië. In januari 1946 kreeg men te horen dat de Liberator van de sterkte zou worden afgevoerd en aan de RAF worden teruggegeven. Deze toestellen mocht men behouden. Daar Perak ongeschikt was voor de grote Liberator en Kemajoran vol stond met geparkeerde toestellen, kon men pas in april naar Indië vertrekken. De “Y” bleef achter, de “A”, “B”, “M”, “P” en “W” werden overgevlogen naar Morokrembangan en bleven daar nog tot eind mei staan. Na een half jaar volgde sloop.


b24h-liberator-viajg 

Gecamoufleerde Liberator lijkt het wel . Foto: Collectie J.Gelauf

..

Registratiegegevens Consolidated B-24D Liberator Mk. III:
Engelse Registratie Code Constructienr. Datum in dienst Datum uit dienst Opmerkingen
FL912 P 20-12-1944 25-2-1945 Geleend van RAF en heeft op China Bay dienst gedaan bij het 321 Squadron als trainingstoestel voor de overige Liberators. Retour naar RAF
FL940 Z 11-12-1944 16-2-1945 Geleend van RAF en heeft op China Bay dienst gedaan bij het 321 Squadron als trainingstoestel voor de overige Liberators. Retour naar RAF
  
Registratiegegevens Consolidated B-24J Liberator GR.Mk. VI:
Engelse Registratie Code Us Fiscal-Year-nr. Datum in dienst Datum uit dienst Opmerkingen
EV824 L   27-5-1945 1-12-1944 Retour RAF in verband met de zeer slechte staat.
EV831 N   27-5-1945 1-12-1944 Retour RAF in verband met de zeer slechte staat.
EV832 M   27-5-1945 1-12-1944 Retour RAF in verband met de zeer slechte staat.
EV834 K   1-6-1945 1-12-1944 Retour RAF
EV869 I   26-12-1944 27-5-1945 Retour RAF in verband met de zeer slechte staat.
EV889 G   27-5-1945 1-12-1944 Retour RAF in verband met de zeer slechte staat.
EW317 F 44-10320 20-12-1944 1-3-1946 Retour RAF
EW320 B 44-10323 7-12-1944   Gesloopt op Marine Vliegkamp Morokrembangang
EW321 E 44-10324 1-2-1945 27-5-1945 Retour RAF in verband met de zeer slechte staat.
KG847 D 44-10352 1-2-1945 27-5-1945 Retour RAF in verband met de zeer slechte staat.
KG852 A 44-10357 26-12-1944 29-4-1905 Heeft dienst gedaan bij het 321 Squadron op China Bay, Cocos Island, en Nederlands Oost-Indië. Gesloopt op Marine Vliegkamp Morokrembangang
KG991 C 44-10656 18-12-1944 26-12-1945 Heeft dienst gedaan bij het 321 Squadron op China Bay, Cocos Island, en Nederlands Oost-Indië .Verongelukt bij Seniarang en afgeschreven. Toestel was voorzien van een haaienbek.
KH138 W 44-10703 1-5-1945 29-4-1905 Heeft dienst gedaan bij het 321 Squadron op China Bay, Cocos Island, en Nederlands Oost-Indië. Gesloopt op Marine Vliegkamp Morokrembangang
KH186 M 44-10751 1-6-1945 18-6-1945 Heeft dienst gedaan bij het 321 Squadron op China Bay, Cocos Island, en Nederlands Oost-Indië. Ongeluk, gesloopt.
KH187 H 44-10752 1-5-1945 1-3-1946 Heeft dienst gedaan bij het 321 Squadron op China Bay, Cocos Island, en Nederlands Oost-Indië Retour RAF
KH193 Y 44-44054 1-5-1945 1-3-1946 Heeft dienst gedaan bij het 321 Squadron op China Bay, Cocos Island, en Nederlands Oost-Indië Retour RAF
KH194 V 44-44055 1-5-1945 1-3-1946 Heeft dienst gedaan bij het 321 Squadron op China Bay, Cocos Island, en Nederlands Oost-Indië Retour RAF
KH296 J 44-44167 1-5-1945 8-7-1945 Heeft dienst gedaan bij het 321 Squadron op China Bay, Cocos Island, en Nederlands Oost-Indië. Verongelukt, China Bay en afgeschreven.
KH299 Z 44-44170 1-5-1945 Heeft dienst gedaan bij het 321 Squadron op China Bay, Cocos Island, en Nederlands Oost-Indië Heeft in september 1945 een retourvlucht naar Nederland gemaakt. Gesloopt op Marine Vliegkamp Morokrembangang
KH382 P 44-44253 1-5-1945 Heeft dienst gedaan bij het 321 Squadron op China Bay, Cocos Island, en Nederlands Oost-Indië. Gesloopt op Marine Vliegkamp Morokrembangang
KH383 M 44-33254 1-6-1945 Heeft dienst gedaan bij het 321 Squadron op China Bay, Cocos Island, en Nederlands Oost-Indië. Gesloopt op Marine Vliegkamp Morokrembangang

 Bronnen o.a. [B16] MLD.70,  [L2] Jonker (zie ook literatuurlijst).

 

De inhoud voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze en W.Jonker  zomer 2004 (op oude IPMS website)


 Modelbouw B-24

Modellen (type)
? nooit gezien
@ moeilijk te vinden
? never seen
@ hard to find
1/72
1/48
1/32
B-24D:
Academy / Minicraft / Italeri ;
Hasegawa (vanaf 2007);
Revell (1964)
Monogram / Revell
 
Hobbyboss
 
Combat models @
ID models / Tigger (vac)
B-24H:
Academy
B-24J:
Hasegawa (vanaf 2007);
Eduard;
Academy / Minicraft;
Airfix 
Monogram/ Hasegawa
Hobbyboss
 
 

> beste aanbevolen model staat steeds eerst bovenaan; modellen achter elkaar genoemd zijn gebaseerd op dezelfde mal; (best kit listed first).

1/144: Crown/ Academy (1/148) , Minicraft, Revell ,

1/133:  Sunil

1/100: Tokyo Plamo , UPC  , Revell (1/96)

BOXART

 • academy-b24-72
 • airfix-b24-72-2
 • airfix-b24-72
 • crown-b24-148
 • eduard-b24-72
 • hasegawa-b24-72-2
 • hasegawa-b24-72-3
 • hasegawa-monogram-b24-48
 • hobbyboss-b-24d-32
 • hobbyboss-b-24j-32
 • italeri-b24-72
 • minicraft-b24-144
 • minicraft-b24-72
 • monogram-b24-48-2
 • monogram-b24-48
 • mpc-b24-72
 • revell-b24-144
 • revell-b24-48
 • revell-b24-72
 • revell-b24-96
 • sunil-b24-133
 • tigger-di-b24-32
 • tokyo-plamo-b24-100

.

Kleurenschema: (kijk in kleurentabel voor modelbouwkleuren)  
Schema Algemeen Kleur boven- en zijkanten Kleur onderzijde Details Opmerkingen
(1)   <K12> extra dark sea grey (afscheiding romp hoog) <K31> white vlaggen op romp en vleugels (geen roundels) RAF Coastal command schema
(2)  

 extra dark sea grey ?

 dark slate grey ?

 

 white (lower) Camouflage schema

Tekeningen van en beschikbaar gesteld door Wilko Jonker (used with permission):

Consolidated B24D Liberator III 2

en meer...

 • Consolidated_B24D_Liberator_III_2
 • Consolidated_B24J_Liberator_GRVI-1

 

De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)