Cat 8.  Operaties op de Ned.Antillen 1940-1945

Na het eind van de Tweede Wereldoorlog werden twee surplus PT-26 toestellen tweedehands aangeschaft door het Gouvernement op de Nederlandse Antillen. Ze werden in  bruikleen ter beschikking gesteld van de Aeroclub Aruba en Aeroclub Curaçao. De reden is onduidelijk, de oorlog was immers afgelopen maar wellicht vond men het nodig voor observatie en hulp bij reddingsopdrachten rond de Antilliaanse benedenwindse eilanden.

pt 26 gae ant

De PT-26 met latere regi PJ-GAE van Aeroclub Curacao. Foto: Collectie  M.de Vreeze  (used with permission)

pt 26 gac ant

PT-26 met latere regi PJ-GAC van de Aeroclub Aruba. Foto: Collectie  M.de Vreeze  (used with permission)

 

Wie heeft foto's waarop de militaire nummers te zien zijn? Graag uw bijdrage via NedMil Contactformulier...

 

Registratiegegevens:
Registratie Constructienummer Vorige Registratie Datum in dienst Datum uit dienst Opmerkingen
A-3     jan 1947 dec. 1951 via waarschijnlijk het Miami sales center naar Aeroclub Aruba; (opmerking: in de oorlog was er ook een andere ""A-3"" maar dat was een Porterfield toestel). jan 1949 PJ-GAC
P-3     jan 1947 1950 via waarschijnlijk Miami sales center naar Aeroclub Curaçao; jan 1949 PJ-GAE; crash "Kwartje" en afgevoerd 1951

 Bronnen o.a. [L1] MdV, [B5] Luchtv.kennis 2000-2

Opmerking: een derde PT-26 was de PJ-GAF na de oorlog geleverd aan de Aeroclub Curaçao en waarschijnlijk nooit voor militaire taken gebruikt.

 

De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)