2055

Cat 3.  KLu

1 exemplaar, kenmerk V-11   van KLu 334 sq

De Koninklijke Luchtmacht heeft een tweedehands exemplaar van de Gulfstream toestel type G.IV in gebruik. De Gulfstream wordt bij de KLu gebruikt voor personen vervoer over lange afstanden en allerlei neventaken zoals voor liaisonvluchten.  

De KLu had begin jaren negentig de behoefte aan een snel vervoersvliegtuig met een trans-atlantisch bereik. Er was een budget van circa 45 miljoen gulden beschikbaar. Er werd gekozen voor een snelle selectie met externe deskundigen waarbij gezien het budget  tweedehands toestellen ook in aanmerking zouden moeten komen. Gekeken werd naar de Fokker 70, Challenger 604, Falcon 900, Gulfstream IV. Na het bekijken van de kosten had luchtmacht top had de voorkeur voor de net ontwikkelde Challenger. Echter, de voorkeur werd toch gegeven aan de Gulfstream omdat het een ruimere cabine had en omdat het toestel in wijd gebruik was over de hele wereld met een service netwerk.  

Er werd dus een tweedehands Gulfstream gezocht en gevonden. De Klu kist kreeg het kenmerk "V-11" en voerde daarvoor de civiele registraties VR-BOY, N780LS, N700LS, N500VS, N500LS, N423GA. Het toestel werd aangepast en kreeg bijvoorbeeld een nieuw interieur, extra apparatuur voor identificatie-, communicatie en navigatie.  

De Gulfstream werd april 1996 bij 334 squadron van de Koninklijke luchtmacht operationeel. Er zijn op het toestel wat variaties geweest in het KLu kleurenschema.

In het begin waren er nogal wat operationele problemen met het toestel. Er volgde dan ook een modificatie programma. Van september 1996 tot januari 1997 werden bij Gulfstream ingebouwd speciale apparatuur en voorzieningen voor het verhogen van de vliegveiligheid.  

De Gulfstream cabine bij de KLu bevat meestal 11 stoelen met een buro met communicatie apparatuur. Ook is de Gulfstream later voorzien van een bolle hogere antenne fairing op het verticale staartvlak (vermoedelijk daaronder een SATCOM communicatie antenne). (alleen gezien toen het toestel al rond vloog met schema 3).

De Gulfstream, die wordt gebruikt voor niet-operationeel personentransport, zou per 1 januari 2014 worden stilgezet en vervolgens afgestoten. Maar halverwege 2019 was ie nog steeds in dienst al zijn er wel vaak problemen met deze kist.....

gulfstream-g14-mdv-author

Gulfstream G.IV  in het eerste schema bij aflevering. Foto: M.de Vreeze (used with permission)
gulfstream-4-3-kluauthor 

Foto: Defensie voorlichtings-Centrum / Ministerie van Defensie (used with permission)


Foto Selectie uit de Beeldbank NIMH van Defensie die voor plastic modelbouwers handig kunnen zijn. (gefaciliteerd en beschikbaar gesteld middels insluitlinkjes door het instituut NIMH) :

 

Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

Roundel en nummer onderop goed te zien. Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

Cockpit. Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

Kist aangekocht en nog in civiele beschildering. Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission) 

 

Registratiegegevens:
Registratie
Constructienummer
Datum in dienst
Datum uit dienst
Opmerkingen
V-11
1009
dec 1995
 -
Gevoerd registraties VR-BOY, N780LS, N700LS, N500VS, N500LS, N423GA

 Bronnen o.a. [W1] scramble web , [B25] Onze.Luchtm (div.nummers) , [W1] scramble web

 

De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)