Cat 3. KLu

Thunderstreaks: (pijlvleugel)  
 F-84F:  180 stuks (1955-1970) ; kenmerken  P101-P277 en P298-300  
Thunderstreaks werden afgeleverd tussen 1955 en 1957 en vlogen tot 1970 bij de KLu. Tijdens deze periode kregen ze een remparachute;  

 

Nederland ontving in het kader van de MDAP-overeenkomst  (MDAP =  Mutual Defence Assistance Program) maar liefst 180 Thunderstreaks. Het was midden in de Koude Oorlog. Vanaf eind 1955 werden de eerste Thunderstreaks per schip aangevoerd maar een aantal Thunderstreaks werd ook via de zogenaamde “High Flight”-route via Kopenhagen overgevlogen. (de kisten bleven formeel Amerikaans eigendom).

De Thunderstreaks vlogen bij diverse KLu squadrons met natuurlijk een jachtvliegtuig rol. De KLu was veelal ook opgedeeld in een tactisch gedeelte en een luchtverdediginggedeelte en verder werden eind-vliegopleidingen verzorgd. Na de Elementaire VliegOpleiding (EVO op de Fokker S-11) volgde de Voorgezette VliegOpleiding (VVO op de Harvard) en dan de JachtvliegOpleiding (JVO op de T-33) en dan het type opleiding. De laatste fase werd geoefend in ‘weapons delivery’, het afwerpen van bommen, gebruik van boordkanonnen en het afvuren van raketten.

In de praktijk bleek de Thunderstreak vrij lastig te vliegen en kwam maar moeizaam los van de grond omdat de motor niet krachtig genoeg was. Bij warm weer werd bij een korte baan gebruik gemaakt van vier JATO startraketten, die na de start werden afgeworpen. Deze JATO raketten leverden een extra stuwdruk op van 4000 pond gedurende 17 seconden. Deze methode was echter vrij kostbaar en werd (in Nederland) weinig toegepast.  

De Streak werd ook bij een aantal demonstratieteams gebruikt. Hoge ogen gooide het in 1956 opgerichte “Dash Four”-team" van de KLu en april 1959 werd zelfs een demo gedaan op Nellis AFB te Las Vegas USA. In 1957 werd het “Red Noses-team opgericht dat slechts kort vloog en in 1963 had een team van 315 squadron “Sandbag Diamond”  vier Streaks plus een solo. Verder is er niets bekend over dit team. In 1970 gaf 314 squadron nog een keer ‘acte de presence’ met het team “The Rascals”.

De laatste operationele vlucht bij de KLu was eind 1970. Gedurende de veertien jaar dat de Thunderstreak bij de KLu in gebruik geweest is, zijn 75 toestellen verloren gegaan. De meeste resterende toestellen gingen daarna naar andere (NATO) landen. Ook zijn een aantal kisten als decoys gebruikt op de vliegvelden. 


Thunderstreak in schema (a) (zie modellen pagina). Foto: Defensie voorlichtings-Centrum / Ministerie van Defensie (used with permission)

rep thunderstreak lvk 1 tornij auth

Foto: dhr. Tornij via en met dank aan de Afd.Luchtvaartkennis (used with permission)

rep thunderstreak lvk 3 tornij auth

In de Anthony Fokker MTS Den Haag. Foto: dhr. Tornij via Afd.Luchtvaartkennis (used with permission)

rep thunderstreak lvk 2 goth auth

Foto: dhr. F.Goth via en met dank aan de Afd.Luchtvaartkennis (used with permission)

f84f-rednoses-1-mindef-arch

Hier is het eerste schema met de grote roundels ook onderop de vleugel te zien, Foto: Ministerie van Defensie (used with permission)

 

republic-f84f-co-mdv-author                                                                
Nog later bij opleidingsschool Anthony Fokker. Cockpitkap die omhoog komt, let op de details.  Foto: M. de Vreeze (used with permission)

 

republic-streak-mdv-author

Deze kist P-226 ging later naar het NMM Soesterberg en zo te zien weer gerestaureerd in het oude schema (c). Foto: M. de Vreeze (used with permission)

f84f nationaal archief

Fly by. Foto: Nationaal Archief (used with permission)


  

Toelichting bij registratiegegevens hieronder
De Streaks hebben in feite twee verschillende registraties gevoerd.
Aanvankelijk waren de toestellen voorzien van squadron-codes. Hierbij was op de staart een kleine vlag aangebracht. De squadroncodes waren vastgelegd in een afspraak binnen de West-Europese Unie (WEU) en bestond uit twee letters of en cijfer en een letter plus een volgnummer. Omdat de toestellen in de praktijk nogal een tussen de squadrons werden uitgewisseld, veranderde de squadroncode van een individuele kist nogal eens. Hierboven stond het Amerikaanse serienummer en onder deze vlag het serienummer dat was toegekend door de Koninklijke Luchtmacht.

Het Amerikaanse serienummer bleef gehandhaafd omdat de toestellen in feite eigendom van de VS waren en bleven.  Dit serienummer gaf aan onder welk fiscaal jaar (’t jaar ten laste waarvan de aanschafkosten vielen)  de toestellen vielen.  Deze liep (in de jaren vijftig) van 1 juli toten met 30 juni. Alle KLu-Thunderstreaks vielen onder de fiscale jaren 1952 en 1953, dus van 1 juli 1951 tot en met 30 juni 1953. Ze zijn echter gebouwd in de periode 1955 en 1956.  Onderhoud werd nogal eens op zijn Amerikaans aangeduid met IRAN= Inspect and Repair As Necessary .  

De KLu kende de Thunderstreaks de letter P toe met een volgnummer, net als de Thunderflash. De volgnummers liepen oorspronkelijk van P-101 tot en met P-300. Hierbij is een administratieve fout gemaakt bij de laatste drie toestellen. Abusievelijk werd P-277 gelezen als P-297, zodat laatste drie toestellen de registraties P-298, P-299 en P-300 toegewezen kregen in plaats van P-278, P279 en P-280. Het systeem met de squadronregistraties werd eind jaren vijftig verlaten. De toestellen voerden vanaf 1959/1960 de P-registratie groot op de neus en verschenen de squadronemblemen op de staart, zoals we nu ook nog steeds kennen.


Registratiegegevens:
Registratie Fiscal Year nr. Datum in dienst Datum uit dienst Type Squadrons Opmerkingen
IRAN= Inspect and Repair As Necessary
P-101 52-7121 12-12-1955 21-08-1964 F-84F-46-RE 13-12-1955 naar 311 squadron; 10-04-1958 naar 313 squadron, TA-4; 29-05-1959 naar 314 squadron, 8T-14 03-06-1957 IRAN; Verongelukt
P-102 52-7126 28-3-1956 29-04-1965 F-84F-46-RE 17-04-1956 naar 313 squadron; 08-05-1956 naar 311 squadron; 10-07-1958 naar 312 squadron, DU-10 03-01-1958 IRAN; naar Turkije
P-103 52-7130 2-8-1955 29-04-1965 F-84F-51-RE 19-11-1955 naar 311 squadron; 22-05-1958 naar 312 squadron DU-15 24-08-1957 IRAN; naar Turkije.
P-104 52-7131 23-9-1955 29-04-1965 F-84F-51-RE 04-11-1955 naar 311 squadron; 15-06-1956 naar 313 squadron; 16-06-1956 naar 312 squadron; 22-05-1958 naar 312 squadron DU-25 04-07-1957 IRAN; naar Turkije.
P-105 52-7132 8-12-1955 29-04-1965 F-84F-51-RE 17-12-1955 naar 311 squadron; 04-07-1958 naar 313 squadron TA-23; 21-01-1959 naar 314 squadron 8T-25 18-12-1957 IRAN; naar Turkije.
P-106 52-7150 10-11-1955 ??-??-1965 F-84F-51-RE 14-11-1955 naar 311 squadron; 25-06-1956 naar 313 squadron; 16-12-1958 naar 312 squadron DU-4 /DU-14 09-12-1957 IRAN; Afgeschreven na bedrijfsongeval
P-107 52-7119 03-10-1955 19-03-1963 F-84F-46-RE 03-11-1955 naar 311 squadron PP-24; 12-05-1958 naar 313 squadron TA-20; 16-12-1958 naar 312 squadron DU-24 01-11-1957 IRAN; Verongelukt
P-108 52-7120 23-09-1955 04-03-1963 F-84F-46-RE 03-11-1955 naar 311 squadron; 08-09-1958 naar 314 squadron; 15-08-1960 naar 313 squadron; mid 1961 naar 315 squadron

12-11-1957 IRAN; 11-4-1961 IRAN gezien in verfschema (d) en naar 315 squadron;  Verongelukt

P-109 52-7140 21-10-1955 01-10-1957 F-84F-51-RE 03-11-1955 naar 311 squadron PP-10 Verongelukt Mill
P-110 52-7142 24-04-1956 21-10-1965 F-84F-51-RE 04-05-1956 naar 313 squadron TA-25; 21-10-1958 naar 313 squadron TA-17; 22-12-1958 naar 312 squadron DU-23 06-03-1958 IRAN; naar Turkije.
P-111 52-7145 27-03-1958 30-10-1961 F-84F-51-RE 31-03-1956 naar 312 squadron DU-18; 04-02-1959 naar 315 squadron TB-13 05-10-1959 IRAN; Verongelukt
P-112 52-7147 12-10-1955 24-02-1959 F-84F-51-RE 03-11-1955 naar 311 squadron; 29-05-1958 naar 312 squadron TB-13 07-09-1956 IRAN; verongelukt
P-113 52-7176 07-04-1956 18-06-1956 F-84F-51-RE 23-04-1956 naar 312 squadron Verongelukt
P-114 52-7155 04-05-1956 02-10-1963 F-84F-51-RE 17-05-1956 naar 313 squadron; 24-10-1958 naar 312 squadron DU-21 14-02-1958 IRAN; Verongelukt
P-115 52-7158 21-07-1956 21-08-1956 F-84F-51-RE 01-08-1956 naar 315 squadron TB-5 21-08-1956 Zwaar beschadigd en afgeschreven; 20-06-1957 naar LETS; Monument Deelen; LETS
P-116 52-7164 03-01-1956 23-12-1966 F-84F-51-RE 01-03-1956 naar 312 squadron; 09-03-1956 naar 313 squadron; 04-05-1956 naar 312 squadron DU-14; 06-05-1959 naar 314 squadron 8T-13 17-12-1956 Ter reparatie naar Avio-Diepen; 23-12-1966 Afgeschreven; naar LETS; Decoy Soesterberg; naar LETS
P-117 52-7166 25-10-1955 12-08-1960 F-84F-51-RE   22-11-1957 IRAN; Verongelukt
P-118 52-7167 12-12-1955 21-10-1965 F-84F-51-RE 03-11-1955 naar 311 squadron PP-11; 11-08-1958 naar 312 squadron DU-1; ??-??-1957 naar 314 squadron 8T-19; 19-12-1958 naar 315 squadron TB-21 09-06-1958 IRAN; naar Turkije
P-119 52-7174 17-10-1955 02-10-1963 F-84F-51-RE 03-11-1955 naar 311 squadron; 16-08-1958 naar 312 squadron DU-6 11-12-1957 IRAN; Verongelukt
P-l20 52-7188 02-01-1956 18-11-1958 F-84F-51-RE 01-08-1956 naar 312 squadron; 09-03-1956 naar 313 squadron; 12-04-1956 naar 312 squadron; 06-10-1958 naar 311 squadron PP-16 14-03-1958 IRAN; Verongelukt
P-121 52-7189 12-12-1955 21-10-1965 F-84F-51-RE 13-12-1955 naar 311 squadron PP-2; 06-10-1958 naar 311 squadron DU-10; 05-01-1959 naar 315 squadron TB-20 04-07-1958 IRAN; naar Turkije.
P-122 52-7190 07-12-1955 30-06-1956 F-84F-51-RE 08-12-1955 naar 311 squadron PP-5 Verongelukt
P-123 52-7201 03-01-1956 18-05-1956 F-84F-56-RE 01-03-1956 naar 312 squadron; 09-03-1956 naar 313 squadron; 04-06-1956 naar 312 squadron Verongelukt
P-124 52-7203 01-03-1956 14-10-1963 F-84F-56-RE 14-05-1956 naar 311 squadron; 14-05-1956 naar 311 squadron; 10-09-1958 naar 312 squadron DU-19; begin 1961 naar 312 squadron. 

27-02-1958 IRAN; 22-12-1960 IRAN, gezien in verfschema (d) en naar 312 squadronVerongelukt

P-125 52-7160 12-12-1955 21-10-1965 F-84F-51-RE 22-03-1956 naar 311 squadron; 05-08-1958 naar 314 squadron 8T-11; 26-04-1960 naar 314 squadron 03-02-1958 IRAN; naar Turkije
P-126 62-7172 27-01-1956 29-04-1965 F-84F-51-RE 01-03-1956 naar 312 squadron; 09-03-1956 naar 313 squadron; 01-05-1956 naar 312 squadron DU-18; 09-09-1958 naar 312 squadron DU-16; 20-02-1958 IRAN; naar Turkije.
P-127 52-7173 24-01-1958 21-10-1965 F-84F-51-RE 01-03-1956 naar 312 squadron; 09-03-1956 naar 313 squadron TA-19; 03-10-1958 naar 315 squadron TB-7; 11-03-1958 IRAN; naar Turkije
P-128 52-7128 19-12-1955 29-04-1965 F-84F-51-RE 25-02-1956 naar 311 squadron; 02-09-1958 naar 315 squadron 19-02-1958 IRAN; naar Turkije
P-129 52-7134 22-02-1956 21-10-1965 F-84F-51-RE 02-03-1956 naar 312 squadron; 09-03-1956 naar 313 squadron; 23-10-1958 naar 315 squadron TB-11 22-03-1958 IRAN; naar Turkije
P-130 52-7149 03-06-1957 06-02-1958 F-84F-51-RE 15-06-1957 naar 312 squadron DU-19; verongelukt
P-131 52-7153 09-07-1957 21-10-1965 F-84F-51-RE 20-07-1957 naar 316 squadron TC-21; 06-08-1958 naar 315 squadron TB-19; 10-01-1958 IRAN; naar Turkije
P-132 52-7168 09-08-1956 23-08-1960 F-84F-51-RE 26-09-1956 naar 316 squadron TC-15; 11-09-1958 naar 311 squadron PP-4; 17-03-1959 naar 312 squadron DU-4 21-01-1958 IRAN; Verongelukt
P-133 52-7177 24-05-1956 21-10-1965 F-84F-51-RE 13-06-1956 naar 314 squadron; 28-07-1958 naar 315 squadron 13-02-1958 IRAN; naar Turkije
P-134 52-7185 07-06-1956 23-12-1966 F-84F-51-RE 05-07-1956 naar 315 squadron TB-8; 20-02-1959 naar 311 squadron PP-25; 13-07-1959 naar 314 squadron 8T-13 26-06-1958 IRAN ;23-12-1966 Afgeschreven; naar LETS, naar Gilze-Rijen, naar Schiphol, naar A. Fokker School/ nu ROC Hoofddorp.
P-135 52-7122 14-06-1956 29-04-1965 F-84F-46-RE 11-07-1956 naar 315 squadron; 19-11-1956 naar 313 squadron; 02-09-1958 naar 314 squadron 8T-4 28-01-1958 IRAN; naar Turkije
P-136 52-7159 26-09-1956 29-04-1965 F-84F-51-RE 26-09-1956 naar 316 squadron; 29-07-1958 naar 315 squadron TB-14 03-02-1958 IRAN; naar Turkije
P-137 52-7179 28-06-1956 21-10-1965 F-84F-51-RE 17-07-1956 naar 315 squadron TB-18 / TB-19; 14-11-1958 naar 312 squadron DU-17 12-06-1958 IRAN; naar Turkije;
P-138 52-7181 24-05-1956 23-12-1966 F-84F-51-RE 13-06-1956 naar 314 squadron 8T-18; 01-03-1960 naar 315 squadron 22-05-1959 Reparatie Avio-Diepen; Afgeschreven; gesloopt
P-139 52-7186 28-05-1956 15-04-1958 F-84F-51-RE 26-06-1956 naar 314 squadron 8T-21 Verongelukt Lahr
P-140 52-7191 03-01-1956 23-12-1966 F-84F-51-RE 01-03-1956 naar 312 squadron DU-17; 09-03-1956 naar 313 squadron; 15-05-1956 naar 312 squadron DU-15; 06-11-1958 naar 314 squadron 8T-12 09-05-1958 IRAN;23-12-1966 Afgeschreven; naar LETS; naar Gilze-Rijen, decoy Soesterberg, naar LETS
P-141 52-7197 22-02-1956 23-12-1966 F-84F-56-RE 01-03-1956; naar 312 squadron; 09-03-1956 naar 313 squadron TA-24; 14-11-1958 naar 315 squadron TB-18 29-04-1958 IRAN; Afgeschreven; gesloopt
P-142 52-7198 09-08-1956 23-12-1966 F-84F-56-RE 02-10-1956 naar 316 squadron TC-16 04-07-1957 Reparatie Avio-Diepen; Afgeschreven;gesloopt
P-143 52-7205 08-05-1956 23-12-1966 F-84F-56-RE 25-05-1956 naar 314 squadron 8T-3 02-02-1959 IRAN; Afgeschreven; gesloopt
P-144 52-7206 11-05-1956 23-12-1966 F-84F-56-RE 17-07-1956 naar 314 squadron; 21-03-1959 naar 311 squadron PP-15; 21-07-1959 naar 314 squadron 8T-24 07-10-1958 IRAN; Afgeschreven; gesloopt
P-145 52-7208 24-04-1956 14-12-1956 F-84F-56-RE 07-05-1956 naar 313 squadron TA-16 verongelukt
P-146 52-7211 01-05-1956 17-12-1957 F-84F-56-RE 07-05-1956 naar 313 squadron TA-18 verongelukt
P-147 52-7217 19-03-1956 21-10-1965 F-84F-56-RE 29-03-1956 naar 312 squadron DU-24; 02-02-1959 naar 312 squadron DU-20 04-09-1958 IRAN; naar Turkije
P-148 52-7218 02-05-1956 23-12-1966 F-84F-56-RE 07-05-1956 naar 313 squadron; 25-05-1956 naar 314 squadron; 06-03-1959 naar 315 squadron TB-9 08-08-1958 IRAN; Afgeschreven; gesloopt
P-149 52-7214 26-04-1956 23-12-1966 F-84F-56-RE 01-05-1956 naar 313 squadron TA-17; 07-02-1959 naar 311 squadron PP-14; 07-07-1959 naar 312 squadron DU-14 02-09-1958 IRAN; Afgeschreven; gesloopt
P-150 52-7228 10-06-1956 17-03-1958 F-84F-56-RE 02-07-1956 naar 315 squadron TB-6 verongelukt
P-151 52-7227 04-04-1956 14-10-1963 F-84F-56-RE 13-04-1956 naar 313 squadron TA-4; 01-05-1956 naar 312 squadron DU-17; 14-11-1958 naar 315 squadron TB-16 11-04-1958 IRAN; verongelukt
P-152 52-10510 23-03-1956 23-12-1966 F-84F-56-RE 28-03-1956 naar 312 squadron DU-1; 24-12-1958 naar 312 squadron DU-18 21-07-1958 IRAN; 23-12-1966 Afgeschreven; naar LETS, decoy Soesterberg; naar LETS
P-153 52-10530 16-04-1956 21-10-1965 F-84F-1956-RE 26-04-1956 naar 313 squadron; 09-05-1956 naar 311 squadron PP-23; 07-02-1959 naar 312 squadron DU-22 28-08-1958 IRAN; naar Turkije
P-154 52-10535 04-1956 25-04-1959 F-84F-56-RE 24-04-1956 naar 313 squadron; 15-05-1956 naar 312 squadron DU-4; 18-12-1958 naar 314 squadron 8T-16 13-05-1958 IRAN; verongelukt
P-155 52-10536 07-04-1956 23-12-1966 F-84F-56-RE 28-04-1956 naar 312 squadron DU-25; 08-01-1959 naar 312 squadron DU-11; 22-05-1958 IRAN; 23-12-1966 Afgeschreven; naar LETS; decoy Soesterberg; naar LETS
P-156 52-197010 04-08-1956 11-12-1961 F-84F-45-RE 06-09-1956 naar 316 squadron ;08-01-1958 naar 315 squadron TB-14; 10-01-1959 naar 311 squadron PP-6; 12-04-1959 naar 312 squadron DU-3 15-07-1958 IRAN; verongelukt
P-157 52-197013 20-07-1956 11-05-1970 F-84F-45-RE 27-07-1956 naar 316 squadron TC-4; 25-01-1958 naar 314 squadron TA-8; 01-02-1959 naar 312 squadron DU-13 14-06-1958 IRAN;Afgeschreven; gesloopt
P-158 52-7146 01-08-1956 23-12-1966 F-84F-51-RE 31-08-1956 naar 316 squadron TC-13; 17-03-1959 naar 314 squadron 8T-15 17-12-1956 reparatie Avio-Diepen; Afgeschreven; gesloopt
P-159 52-7209 27-07-1956 25-01-1957 F-84F-56-RE 28-08-1956 naar 316 squadron TC-9 verongelukt
P-160 52-10528 21-07-1956 23-12-1966 F-84F-56-RE 10-08-1956 naar 316 squadron; 06-01-1958 naar 315 squadron TB-5; 25-04-1960 naar 314 squadron 13-08-1959 IRAN; Afgeschreven; gesloopt
P-161 52-10534 01-08-1956 21-10-1965 F-84F-56-RE squadron; 16-12-1958 naar 312 squadron DU-5 25-07-1958 IRAN; naar Turkije
P-162 52-10538 10-08-1956 13-11-1964 F-84F-56-RE 07-09-1956 naar 316 squadron TC-17; 06-01-1959 naar 312 squadron DU-9 10-07-1958 reparatie Volkel; 20-05-1959 IRAN; verongelukt
P-163 53-196535 07-06-1956 01-04-1959 F-84F-61-RE 17-09-1956 naar 315 squadron TB-9 Verongelukt
P-164 53-196547 27-07-1956 21-06-1970 F-84F-61-RE 28-08-1956 naar 316 squadron; 08-01-1958 naar 314 squadron 8T-17; 03-02-1960 naar 315 squadron 08-01-1958 IRAN; 21-06-1970 Afgeschreven; decoy EINDHOVEN
P-165 53-196557 07-07-1956 11-09-1970 F-84F-61-RE 25-06-1956 naar 314 squadron 21-04-1959 IRAN; 11-09-1970 Afgeschreven; decoy Leeuwarden; gesloopt
P-166 53-196606 01-06-1956 30-09-1970 F-84F-61-RE 27-07-1956 naar 316 squadron; 08-01-1958 naar 314 squadron; 03-09-1959 naar 311 squadron PP-22; 06-11-1959 naar 312 squadron 04-02-1959 IRAN; 30-09-1970 Afgeschreven; decoy Twenthe
P-167 53-196663 22-05-1956 02-02-1971 F-84F-61-RE 05-06-1956 naar 314 squadron; 08-10-1959 naar 311 squadron PP-3 23-04-1959 IRAN; naar Griekenland
P-168 53-196670 21-07-1956 01-05-1970 F-84F-61-RE 07-08-1956 naar 316 squadron; 08-01-1958 naar 315 squadron; 05-02-1959 naar 314 squadron 8T-3 19-08-1958 IRAN; 01-05-1970 Afgeschreven; decoy Deelen
P-169 53-196671 25-06-1956 10-09-1970 F-84F-61-RE 19-07-1956 naar 312 squadron TB-21; 10-11-1959 naar 311 squadron 29-05-1959 IRAN; 10-09-1970 Afgeschreven; decoy Leeuwarden
P-170 53-196673 25-06-1956 02-10-1970 F-84F-61-RE 16-07-1956 naar 315 squadron TB-20; 30-09-1959Naar 311 squadron 09-10-1958 IRAN; 02-10-1970 Afgeschreven; Decoy Gilze-Rijen; KLM-school; Woensdrecht
P-171 53-196687 27-06-1956 19-06-1970 F-84F-61-RE 20-07-1956 naar 312 squadron TB-25; 13-08-1959 naar 311 squadron 24-03-1959 IRAN; 19-06-1970 Afgeschreven; Decoy ; Monument 315 squadron; naar MLM, nu staart op Volkel.
P-172 53-196678 25-07-1956 07-09-1970 F-84F-61-RE 09-08-1956 naar 316 squadron; 03-01-1958 naar 314 squadron 8T-21; 18-02-1960 naar 311 squadron; begin 1967 naar 315 squadron  30-06-1959 IRAN; 15-12-1966 IRAN voorzien van schema (e) en bij no.315 squadron. Op 07-09-1970 Afgeschreven; Decoy Deelen; naar LETS; naar Schiphol Fokker school; daarna in VTOC Aalsmeer; zomer 2017 naar KLu opslag Woensdrecht
P-173 53-196688 25-06-1956 02-02-71. F-84F-61-RE 16-07-1956 naar 315 squadron; 29-03-1957 naar 316 squadron; 08-01-1958 naar 314 squadron; 09-01-1958 naar 315 squadron TB-6; 21-06-1960 naar 315 squadron 09-10-1959 IRAN; naar Griekenland
P-174 53-196689 21-07-1956 08-02-71 F-84F-61-RE 03-08-1956 naar 316 squadron TC-5; 07-02-1958 naar 311 squadron PP-14; 28-07-1959 naar 311 squadron PP-21 20-02-1959 IRAN; naar Griekenland
P-175 53-196694 14-06-1956 28-01-1957 F-84F-61-RE 05-07-1956 naar 315 squadron TB-10 Verongelukt
P-176 53-196674 06-06-1956 19-07-1958 F-84F-61-RE 29-06-1956 naar 315 squadron TB-7 Verongelukt
P-177 53-196676 18-05-1956 02-02-1971 F-84F-61-RE 30-05-1956 naar 314 squadron 8T-2; 09-01-1960 naar 314 squadron 24-07-1959 IRAN; naar Griekenland
P-178 53-196899 22-05-1956 04-12-1956 F-84F-61-RE 01-06-1956 314 naar squadron 8T-12 Verongelukt
P-179 53-196712 17-05-1956 08-02-1971 F-84F-61-RE 26-05-1956 naar 314 squadron 8T-13;03-12-1959 naar 315 squadron 19-06-1959 IRAN; naar Griekenland
P-180 53-196692 01-06-1956 05-2-1971 F-84F-61-RE 20-06-1958 naar 314 squadron 8T-23; 5-09-1959 naar 315 squadron TB-6; 10-06-1960 naar 314 squadron 23-04-1958 IRAN; naar Griekenland
P-181 53-196708 28-05-1956 24-05-1966 F-84F-61-RE 15-06-1958 naar 314 squadron 8T-20; 03-03-1960 naar 315 squadron 05-08-1959 IRAN; Verongelukt
P-182 53-196718 08-05-1956 01-10-1970 F-84F-61-RE 20-06-1956 naar 314 squadron 8T-24; 29-12-1959 naar 312 squadron 09-07-1959 IRAN; 01-10-1970 Afgeschreven; decoy Volkel; Decoy De Peel
P-183 53-196626 05-06-1956 20-07-1956 F-84F-61-RE 28-06-1956 naar 315 squadron TB-5 Landingsongeval; 14-01-1957 afgeschreven; 24-01-72 Monument LIMOS; ??-1978 gesloopt
P-184 53-196691 26-06-1956 17-03-1958 F-84F-61-RE 06-07-1956 naar 315 squadron TB-13 Verongelukt
P-185 52-10515 26-06-1956 29-08-1956 F-84F-56-RE 19-07-1956 naar 315 squadron TB-23 Verongelukt; 21-01-1957 wrak naar LETS
P-186 53-196686 28-06-1956 02-02-1971 F-84F-61-RE 27-07-1956 naar 316 squadron TC-1; 09-01-1958 naar 311 squadron PP-15/PP-4; 12-02-1960 naar 315 squadron 06-08-1959 IRAN; naar Griekenland
P-187 53-196697 14-06-1956 09-01-1961 F-84F-61-RE 11-07-1956 naar 315 squadron TB-12; 29-03-1957 naar 316 squadron; 20-12-1957 naar 311 squadron PP-6; 29-06-1959 naar 311 squadron 19-01-1959 IRAN; Verongelukt
P-188 53-196890 19-07-1957 07-08-62 F-84F-71-RE 01-08-1957 naar 315 squadron 8T-17; 01-09-1958 naar311 squadron PP-23; 05-10-1959 naar 315 squadron; 18-08-1960 naar 312 squadron 24-12-1959 IRAN; Verongelukt
P-189 53-196907 24-08-1957 01-05-1970 F-84F-71-RE 30-08-1957 naar 311 squadron PP-8; ??-07-1959 naar 312 squadron; 03-03-61 naar 312 squadron 20-06-1960 IRAN; Afgeschreven; gesloopt
P-190 53-196908 30-09-1957 14-04-1970 F-84F-71-RE 23-10-1957 naar 311 squadron PP-10 03-05-1960 IRAN; Afgeschreven; gesloopt
P-191 53-196916 14-08-1957 02-10-1970 F-84F-71-RE 29-08-1957 naar 316 squadron; 20-12-1957 naar311 squadron PP-12; 07-06-1960 naar 311 squadron; mid 1966 naar 315 squadron  28-11-1959 IRAN; 03-03-1966 IRAN voorzien van schema (e) en naar no.315 squadron. Op 02-10-1970 Afgeschreven; decoy Gilze-Rijen; -79 poortwachter Gilze-Rijen
P-192 53-196921 4-07-1957 20-04-1970 F-84F-71-RE 09-08-1957 naar 315 squadron TB-17/TB-25 04-04-1960 IRAN; Eindhoven
P-193 53-196922 26-08-1957 21-04-1969 F-84F-71-RE 07-09-1957 naar 313 squadron TA-16; 16-11-1958 naar 311 squadron PP-16; 08-08-1959 naar 312 squadron DU-16 19-01-1960 IRAN; Verongelukt
P-194 53-196925 02-12-1957 01-07-1970 F-84F-71-RE 11-12-1957 naar 311 squadron PP-1/PP11; 25-01-61 naar311 squadron 07-06-1960 IRAN; 01-07-1970 Afgeschreven; decoy Leeuwarden; verbrand
P-195 53-196887 25-09-1957 08-02-1971 F-84F-71-RE 22-10-1957 naar 316 squadron; 09-01-1958 naar 313 squadron TA-21; 18-11-1958 naar 311 squadron PP-21; 18-09-1959 naar 312 squadron DU-9; 02-09-1960 naar 312 squadron 03-12-1959 IRAN; naar Griekenland
P-196 53-196915 25-11-1957 27-04-1959 F-84F-71-RE 02-12-1957 naar 311 squadron PP-9 Verongelukt
P-197 53-196918 03-01-1958 27-04-1959 F-84F-71-RE 15-01-1958 naar 311 squadron PP-13 Verongelukt
P-198 53-196931 26-09-1957 06-04-1970 F-84F-71-RE 22-10-1957 naar 314 squadron 8T-12; 13-06-1958 naar 311 squadron PP-19; 03-07-1959 naar 315 squadron TB-16; 21-09-1960 naar 312 squadron 07-03-1960 IRAN; Verongelukt
P-199 53-196930 19-09-1957 25-03-1958 F-84F-71-RE 08-11-1957 naar 315 squadron TB-23 Verongelukt
P-200 53-196932 27-02-1958 01-07-1970 F-84F-71-RE 08-03-1958 naar 312 squadron; 19-06-1958 naar 311 squadron PP-2/PP-3; 23-10-1959 naar 312 squadron DU-2 26-04-1960 IRAN; 01-07-1970 Afgeschreven; decoy Eindhoven
P-201 53-196534 23-03-1956 21-09-1970 F-84F-61-RE 07-04-1956 naar 312 squadron DU-17;25-05-1959 naar 315 squadron TB-23 26-09-1958 IRAN; 21-09-1970 Afgeschreven; LETS; ??-1979 Verbrand
P-202 53-196544 23-03-1956 18-05-1956 F-84F-61-RE 11-04-1956 naar 312 squadron Verongelukt
P-203 53-196548 23-03-1956 01-07-1970 F-84F-61-RE 11-04-1956 naar 312 squadron DU-16; 25-05-1959 naar 315 squadron PP-4 04-09-1958 IRAN; 01-07-1970 Afgeschreven; decoy De Peel; -08-78 Verbrand LETS
P-204 53-196556 23-03-1956 01-07-1970 F-84F-61-RE 17-04-1956 naar 311 squadron PP-18; 23-04-1959 naar 314 squadron 8T-22 06-11-1958 IRAN; Afgeschreven; gesloopt
P-205 53-196567 23-03-1956 28-10-1970 F-84F-61-RE 28-04-1956 naar 315 squadron; 14-06-1956 naar 314 squadron 8T-16; 05-05-1959 naar 314 squadron 8T-10 14-11-1958 IRAN; 28-10-1970 Afgeschreven; decoy Deelen; LETS; 14-04-1978 poortwachter LIMOS
P-206 53-196576 23-03-1956 01-05-1970 F-84F-61-RE 19-04-1956 naar 312 squadron DU-21; 24-02-1959 naar 315 squadron TB-25; 15-06-1960 naar 311 squadron 11-09-1958 IRAN; 01-05-1970 Afgeschreven; naar LETS
P-207 53-196585 23-03-1956 15-11-1960 F-84F-61-RE 11-04-1956 naar 312 squadron DU-5; 09-07-1959 naar 311 squadron PP-15 09-12-1958 IRAN; Verongelukt
P-208 53-196586 23-03-1956 04-11-1970 F-84F-61-RE 07-04-1956 naar 312 squadron DU-12; 08-06-1959 naar 311 squadron PP-19 27-11-1958 IRAN; 04-11-1970 Afgeschreven; decoy Volkel
P-209 53-196568 23-03-1956 23-09-1970 F-84F-61-RE 19-04-1956 naar 312 squadron; 05-05-1958 naar 313 squadron TA-24; 02-02-1959 naar314 squadron 8T-19 17-02-1957 IRAN; 23-09-1970 Afgeschreven, decoy Twenthe
P-210 53-196572 25-09-1956 25-08-1958 F-84F-61-RE 23-04-1956 naar 311 squadron PP-20 Verongelukt
P-211 53-196562 09-04-1956 20-06-1961 F-84F-61-RE 23-04-1956 naar 311 squadron PP-21; 1404-1959 naar 314 squadron 8T-5 20-10-1958 IRAN; Verongelukt
P-212 53-196537 11-04-1956 08-06-1970 F-84F-61-RE 16-05-1956 naar 314 squadron 8T-25; 28-04-1959 naar 311 squadron PP-9 11-06-1963 IRAN; Verongelukt
P-213 53-196533 17-04-1956 01-07-1970 F-84F-61-RE 02-05-1956 naar 313 squadron; 17-05-1956 naar 311 squadron PP-5;21-03-1959 naar 311 squadron PP-6 01-11-1958 IRAN; 01-07-1970 Afgeschreven; decoy Leeuwarden; 1978 LETS
P-214 53-196545 17-04-1956 02-02-1971 F-84F-61-RE 17-05-1956 naar 311 squadron PP-24; 19-06-1959 naar 311 squadron PP-25 08-01-1959 IRAN; naar Griekenland.
P-215 53-196558 17-04-1956 12-06-1964 F-84F-61-RE 25-05-1956 naar 311 squadron; 20-07-1959 naar 311 squadron PP-23; 25-05-1960 naar 312 squadron 24-12-1956 IRAN; Verongelukt
P-216 53-196566 17-04-1956 03-04-1970 F-84F-61-RE 25-05-1956 naar 314 squadron 8T-11; 05-03-1958 naar 313 squadron TA-25; 27-06-1959 naar 311 squadron PP-14 01 -12-1958 IRAN; Afgeschreven; gesloopt
P-217 53-196569 17-04-1956 08-04-1957 F-84F-61-RE 14-05-1956 naar 311 squadron; 23-03-1957 naar 312 squadron DU-14 Verongelukt
P-218 53-196592 17-04-1956 08-02-1971 F-84F-61-RE 25-05-1956 naar 314 squadron 8T-14; 08-07-1959 naar 314 squadron 08-01-1959 IRAN; naar Griekenland
P-219 53-196590 23-04-1956 04-09-1962 F-84F-61-RE 01-05-1956 naar 311 squadron PP-16; 20-11-1959 naar 314 squadron 09-06-1959 IRAN; Verongelukt
P-220 53-196706 02-05-1956 02-02-71 . F-84F-61-RE 25-05-1956 naar 313 squadron TA-11; 01-10-1959 naar 314 squadron 8T-14; 02-05-1960 naar 312 squadron 02-02-1959 IRAN; naar Griekenland
P-221 53-196563 02-05-1956 01 -05-1970 F-84F-61-RE 29-05-1956 naar 313 squadron TA-13; 17-03-1959 naar 311 squadron PP-4; 14-08-1959 naar 314 squadron 8T-17 08-10-1958 IRAN; Afgeschreven; naar LETS
P-222 53-196603 02-05-1956 14-11-1969 F-84F-61-RE 30-05-1956 naar 313 squadron TA-15; 29-05-1959 naar 314 squadron 8T-11 01-12-1958 IRAN; Afgeschreven; gesloopt
P-223 53-196578 02-05-1956 14-11-1969 F-84F-61-RE 30-05-1956 naar 313 squadron TA-14; 28-04-1959 naar 311 squadron PP-13 01-12-1958 IRAN; Afgeschreven; gesloopt
P-224 53-196604 03-05-1956 02-10-1970 F-84F-61-RE 29-05-1956 naar 313 squadron TA-12; 08-06-1959 naar 311 squadron PP-20 14-11-1958 IRAN; 02-10-1970 Afgeschreven; decoy De Peel; -79 Sapeursschool Reek
P-225 53-196605 07-05-1956 31-12-1957 F-84F-61-RE 31-05-1956 naar 313 squadron TA-9 Verongelukt
P-226 53-196612 07-05-1956 20-10-1970 F-84F-61-RE 04-06-1956 naar 313 squadron TA-22; najaar 1966 naar 314 squadron  05-01-1959 IRAN; 19-08-1966 IRAN en voorzien van schema (e) inclusief de pylontanks en ingezet no.314 squadron. Op 20-10-1970 Afgeschreven; decoy Deelen; naar LETS; later MLM-museum in schema (c), nu gerestaureerd NMM Soesterberg.
P-227 53-196550 18-05-1956 18-12-1956 F-84F-61-RE 15-06-1956 naar 314 squadron 8T-7 18-12-1956 Verongelukt; wrak naar TU- Delft, nu delen Aviodrome
P-228 53-196611 18-05-1958 02-02-1971 F-84F-61-RE 31-05-1956 naar 313 squadron TA-1; 16-12-1958 naar 312 squadron; 06-11-1959 naar 312 squadron 14-04-1959 IRAN; naar Griekenland
P-229 53-196582 18-05-1956 01-07-1970 F-84F-61-RE 08-06-1956 naar 314 squadron 8T-8; 03-02-1960 naar 315 squadron 15-06-1959 IRAN; 01-07-1970 Afgeschreven; decoy Volkel; -79 Sapeursschool Reek
P-230 53-196726 18-05-1956 02-10-1970 F-84F-61-RE 06-06-1956 naar 312 squadron DU-8; 24-02-1960 naar 311 squadron 28-08-1959 IRAN; 02-10-1970 Afgeschreven; delen naar MLM
P-231 53-196742 18-05-1956 02-11-1970 F-84F-61-RE 07-06-1956 naar 312 squadron DU-13; 08-08-1959 naar 311 squadron; mid 1967 naar 314 squadron 24-03-1959 IRAN; 07-06-1967 IRAN voorzien van schema (e) en ingezet no.314 squadron. Op 02-11-1970 Afgeschreven; decoy Eindhoven; -79 Poortwachter Eindhoven,
P-232 53-196608 23-05-1956 05-06-1967 F-84F-61-RE 06-06-1956 naar 314 squadron 8T-17; 21 -08-1958 naar 312 squadron DU-7 16-04-1957 IRAN; Verongelukt
P-233 53-196620 23-05-1956 07-04-1970 F-84F-61-RE 17-07-1956 naar 314 squadron 8T-19; 05-05-1959 naar 314 squadron 8T-16; 16-06-1960 naar 312 squadron 26-09-1958 IRAN; Afgeschreven; gesloopt
P-234 53-196621 23-05-1956 15-09-1970 F-84F-61-RE 06-06-1956 naar 312 squadron DU-3; 16-02-1960 naar 311 squadron 07-04-1959 IRAN; 15-09-1970 Afgeschreven; decoy Twenthe; -77 Decoy Soesterberg; -79 LETS, verbrand
P-235 53-196727 23-05-1956 01-05-1970 F-84F-66-RE 12-06-1956 naar 312 squadron DU-2; 08-01-1960 naar 311 squadron 16-07-1959 IRAN; 01-05-1970 Afgeschreven; naar LETS
P-236 53-196741 23-05-1956 02-02-1971 F-84F-66-RE 11-06-1956 naar 312 squadron DU-22; 21-10-1959 naar 315 squadron 20-02-1959 IRAN; naar Griekenland.
P-237 53-196744 23-05-1956 23-10-1961 F-84F-66-RE 07-06-1956 naar 312 squadron DU-11; 08-06-1959 naar 312 squadron DU-8 2401-1959 IRAN; Verongelukt
P-238 53-196754 23-05-1958 02-02-1971 F-84F-66-RE 18-06-1958 naar 311 squadron PP-1; 21-09-1968 naar 314 squadron 8T-9 10-05-1958 IRAN; naar Griekenland.
P-239 53-196756 23-05-1956 02-02-1971 F-84F-66-RE 20-06-1956 naar 311 squadron PP-25; 15-04-1959 naar 315 squadron TB-15 02-07-1957 reparatie Avio-Diepen; naar Griekenland
P-240 53-196761 23-05-1956 01-05-1970 F-84F-66-RE 08-06-1956 naar 312 squadron DU-20; 14-06-1959 naar 315 squadron 05-02-1959 IRAN; 01-05-1970 afgeschreven: naar LETS
P-241 53-196625 24-05-1956 16-08-1956 F-84F-61-RE 01-06-1956 naar 314 squadron 8T-4 16-08-1956 Verongelukt; wrak naar LETS
P-242 53-196596 05-06-1958 04-12-1956 F-84F-61-RE 05-07-1956 naar 315 squadron TB-3 Verongelukt
P-243 53-196748 05-06-1956 30-09-1970 F-84F-66-RE 19-06-1956 naar 314 squadron 8T-1; 20-05-1960 naar 315 squadron 21-10-1959 IRAN; 30-09-1970 Afgeschreven; decoy Deelen; -09-78 naar LETS
P-244 53-196752 05-06-1956 07-09-1970 F-84F-66-RE 27-06-1956 naar 315 squadron TB-1; 09-10-1959 naar 314 squadron 13-05-1959 IRAN; 07-09-1970 Afgeschreven; decoy Gilze-Rijen
P-245 53-196757 05-06-1956 26-03-1957 F-84F-16-RE 26-06-1956 naar 315 squadron TB-4 Verongelukt
P-246 53-196767 05-06-1956 29-08-1957 F-84F-66-RE 25-06-1956 naar 315 squadron TB-2 Verongelukt
P-247 53-196542 22-06-1956 02-10-1957 F-84F-61-RE 03-07-1956 naar 315 squadron TB-14 Verongelukt
P-248 53-196584 22-06-1956 25-09-1970 F-84F-61-RE 17-07-1956 naar 315 squadron TB-23; 13-05-1957 naar 316 squadron; 08-01-1958 naar 315 squadron; 03-12-1959 naar 311 squadron; najaar 1967 naar 315 squadron 06-05-1959 IRAN; 07-08-1967 IRAN voorzien van schema (e) en ingezet no.315 squadron. Op 25-09-1970 Afgeschreven; decoy Deelen; naar MLM-museum (Volkel?)
P-249 53-196594 22-06-1956 15-10-1956 F-84F-61-RE 07-07-1956 naar 315 squadron TB-15 Verongelukt
P-250 53-196770 22-06-1956 17-07-1958 F-84F-66-RE 17-07-1956 naar 315 squadron TB-18 Verongelukt
P-251 53-196772 22-06-1956 01-05-1970 F-84F-66-RE 11-07-1956 naar 315 squadron TB-15; 12-02-1960 naar 314 squadron 20-04-1959 IRAN; 01-05-1970 Afgeschreven; naar LETS
P-252 53-196764 27-06-1956 03-07-1970 F-84F-66-RE 17-07-1956 naar 315 squadron TB-24; 16-11-1959 naar 311 squadron 26-06-1959 IRAN; Verongelukt
P-253 53-196595 06-07-1956 18-09-1958 F-84F-61-RE 02-08-1956 naar 316 squadron; 09-01-1958 naar 311 squadron PP-22 Verongelukt
P-254 53-196600 27-07-1956 02-10-1970 F-84F-61-RE 16-08-1956 naar 316 squadron TC-11; 23-07-1959 naar 315 squadron TB-24; mid 1967 naar 314 en ook 315 squadron 16-04-1957 reparatie Avio-Diepen; Waarschijnlijk 26-04-1967 IRAN voorzien van schema (e) en ingezet no.314 en 315 squadron. Afgeschreven 20-04-1971;  A.Fokker School sleutelkist, later ROC Hoofddorp; verplaatst naar Eindhoven (voor "Koude oorlog museum" schilderbeurt?)
P-255 53-196745 27-07-1956 08-02-1971 F-84F-66-RE 16-08-1956 naar 316 squadron TC-12; 09-01-1958 naar 311 squadron; 10-06-1958 naar 313 squadron TA-19; 18-08-1958 naar 312 squadron DU-3; 03-05-1960 naar 314 squadron 06-10-1959 IRAN; naar Griekenland
P-256 53-196575 20-08-1956 26-05-1957 F-84F-61-RE 29-09-1956 naar 316 squadron TC-19 verongelukt
P-257 53-196789 24-09-1956 03-05-1968 F-84F-66-RE 05-10-1956 naar 316 squadron; 09-01-1958 naar 311 squadron PP-25; 08-03-1960 naar 315 squadron 03-03-1959 Reparatie Avio-Diepen; 03-05-1968 Beschadigd; Afgeschreven; naar LETS
P-258 53-196786 19-10-1956 16-03-1959 F-84F-66-RE 30-10-1956 naar 313 squadron TA-2; 22-01-1959 naar 314 squadron 8T-15 Verongelukt
P-259 53-196797 19-10-1956 02-02-1971 F-84F-66-RE 03-11-1956 naar 313 squadron TA-3; 24-02-1959 naar 314 squadron 8T-14; 25-04-1960 naar 312 squadron 14-10-1959 IRAN; naar Griekenland
P-260 53-196800 19-10-1956 25-04-1959 F-84F-66-RE 03-11-1956 naar 313 squadron TA-5; 22.01-1959 naar 314 squadron 8T-10 Verongeluk
P-261 53-196836 19-10-1956 01-05-1970 F-84F-71-RE 08-11-1956 315 squadron TB-11; 02-10-1958 naar 311 squadron PP-22; 02-10-1959 naar 312 squadron; 06-09-1960 naar 312 squadron 25-01-1960 IRAN; Afgeschreven; naar LETS
P-262 53-196798 21-11-1956 08-02-1971 F-84F-66-RE 07-12-1956 naar 313 squadron TA-6; 16-12-1958 naar 312 squadron DU-9; 08-03-1960 naar 314 squadron 25-08-1959 IRAN; naar Griekenland
P-263 53-196780 21-11-1956 29-09-1970 F-84F-66-RE 12-12-1956 naar 313 squadron TA-7; 16-12-1958 naar 312 squadron DU-12; 20-04-1960 naar 312 squadron 23-10-1959 IRAN; 29-09-1970 Afgeschreven; naar LETS; -83 opslag DVM; naar PS Aero Baarlo.
P-264 53-196808 21-11-1956 06-08-1960 F-84F-66-RE 04-12-1956 naar 314 squadron TC-21; 09-01-1958 naar 313 squadron TA-9; 22-01-1959 naar 315 squadron TB-17; 13-06-1960 naar 312 squadron 13-11-1959 IRAN Verongelukt
P-265 53-196794 21-11-1956 12-03-1962 F-84F-66-RE 07-12-1956 naar 312 squadron TA-10; 22-01-1959 naar 315 squadron TB-22; 16-03-1960 naar 311 squadron 22-09-1959 IRAN; 12-03-1962 Verongelukt; Wrak als decoy Volkel; -1965 Gesloopt
P-266 53-196787 15-12-1956 19-06-1970 F-84F-66-RE 25-01-1957 naar 316 squadron TC-13; 09-01-1958 naar 313 squadron TA-18; 22-01-1959 naar 314 squadron 8T-9; 01-03-1960 naar 311 squadron 11-09-1959 IRAN; 19-06-1970 Afgeschreven; decoy De Peel
P-267 53-196849 15-12-1956 01-07-1970 F-84F-71-RE 29-07-1957 naar 314 squadron 8T-7; ??-??-?? naar 315 squadron TB-5 17-11-1960 IRAN; 01-07-1970 Afgeschreven; decoy De Peel
P-268 53-196893 27-02-1957 04-07-1968 F-84F-71-RE 13-03-1957 naar 315 squadron TB-10 23-05-1960 IRAN; Verongelukt
P-269 53-196871 11-03-1957 04-11-1968 F-84F-71-RE 22-03-1957 naar 315 squadron TB-3; 13-07-1960 naar 312 squadron 18-11-1959 IRAN; Verongelukt
P-270 53-196896 18-05-1957 20-11-1962 F-84F-71-RE 29-08-1957 naar 315 squadron TB-12; 0646-1960 naar 312 squadron 11-02-1960 IRAN; Verongelukt
P-271 53-196898 18-03-1957 21-11-1960 F-84F-71-RE 29-03-1957 naar 315 squadron TB-22; 20-09-1958 naar 311 squadron PP-20; ;11-09-1959 naar 314 squadron 8T-2 19-01-1960 IRAN; Verongelukt
P-272 53-196926 06-04-1957 16-12-1968 F-84F-71-RE 02-05-1957 naar 315 squadron TB-4; 08-07-1960 naar 315 squadron 19-12-1959 IRAN; Verongelukt
P-273 53-196884 16-04-1957 01-05-1970 F-84F-71-RE 25-04-1957 naar 312 squadron DU-14; 16-12-1958 naar 311 squadron PP-18; 27-06-1960 naar 312 squadron; najaar 1965 naar 315 squadron 17-11-1959 IRAN; Waarschijnlijk 20-10-1965 IRAN voorzien van schema (e) en ingezet no.315 squadron. Afgeschreven 01-05-1970; naar LETS
P-274 53-196920 09-05-1957 01-05-1970 F-84F-71-RE 22-05-1957 naar 312 squadron DU-23; 22-12-1958 naar 313 squadron; 08-01-1959 naar 311 squadron PP-24; 27-08-1959 naar 312 squadron 28-06-1960 IRAN; Afgeschreven 01-05-1970; naar LETS
P-275 53-196923 20-05-1957 14-01-1970 F-84F-71-RE 04-06-1957 naar 311 squadron PP-17 27-05-1960 IRAN; Verongelukt
P-276 53-197000 06-06-1957 01-07-1970 F-84F-76-RE 27-06-1957 naar 311 squadron PP-2; 13-07-1959 naar 314 squadron 8T-8 24-06-1960 IRAN; 01-07-1970 Afgeschreven; decoy Volkel; decoy De Peel; 1980 Monument Oss
P-277 53-196924 19-08-1957 07-09-1970 F-84F-71-RE 03-09-1957 naar 312 squadron DU-9; 16-12-1958 naar 311 squadron PP-11; 25-06-1960 naar 312 squadron 14-11-1959 IRAN; 07-09-1970 Afgeschreven; decoy Gilze-Rijen; 1985 Decoy Eindhoven, nu op Volkel?
P-298 53-196936 03-09-1957 28-11-1960 F-84F-71-RE 13-09-1957 naar 316 squadron; 20-12-1957 naar 313 squadron; 10-06-1958 naar 311 squadron PP-7; 13-09-1960 naar 312 squadron 01-03-1960 IRAN; Verongelukt
P-299 53-196882 08-11-1957 02-09-1958 F-84F-71-RE 28-11-1957 naar 311 squadron PP-4 Verongelukt
P-300 53-196912 13-05-1958 01-05-1970 F-84F-71-RE 24-05-1958 naar 312 squadron DU-4; 16-12-1958 naar 311 squadron PP-5; 13-10-1960 naar 311 squadron 14-03-1960 IRAN; 01-05-1970 Afgeschreven; naar LETS

 Bronnen o.a. [B17] Vlucht.tijd , [B32] KLu.regis. , [B18] KLu.Vliegt.

 

Opmerking: De "P-312" in Reek van "312" squadron was een fake regi maar was in werkelijkheid de "P-229"

Zie de modelbouwinformatie pagina voor kleurinformatie. 

 

Inhoud voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze en W.Jonker zomer 2004 (op oude IPMS website)


 

.