Cat 1. LvA

1 toestel geïnterneerd  (1918-1920)  

Landing bij Groede (Zeeuws Vlaanderen) na te zijn verdwaald op 7 oktober 1918. De F1 Camel van RAF no.65 squadron raakte beschadigd bij de landing. Het werd geïnterneerd en kreeg waarschijnlijk registratie S226. Er was reparatie nodig maar het toestel kwam toch uiteindelijk niet echt in LvA dienst. Plannen het in 1919 aan te kopen voor de "Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart" gingen niet door. Maart 1920 werd het geretourneerd naar de RAF 

sopwith-camel-hb-archive

De Camel E1537 met de naam "bubbles". Foto: collectie H.G. Berfelo (used with permission)

sopwith-f1-28101918

Gaat dit krantenartikel uit De Tijd d.d. 28-10-1918 over deze kist? Of een andere? Collectie M. de Vreeze (used with permission)

Wie heeft foto's van deze LvA kist? Graag, gebruik NedMil Contactformulier...

Registratiegegevens:
Registratie Constructienummer Engelse Registratie Datum landing Nederlands gebied
Datum uit dienst Opmerkingen
S226
  E1537 7 oktober 1918  ? of LvA regi echt is toegewezen onbekend; landing bij Groede (Zeeuws Vlaanderen); 1 november 1918 in reparatie; maart 1920 retour RAF

 Bronnen o.a. [B17] Vlucht.tijd, [B33] Intern.WO1

 

De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)