Foto Selectie uit de Beeldbank NIMH van Defensie die voor plastic modelbouwers handig kunnen zijn. (gefaciliteerd en beschikbaar gesteld middels insluitlinkjes door het instituut NIMH) :

Een voor Indie bestemde kist overgenomen gezien in Australië. Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

Bij de RAAF hebben 18 toestellen dienst gedaan (A-48-1 t/m A48-18). Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

"A48-12" , Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)

Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)