Het kiezen van de uitgangskleuren is, als er geen standaardkleuren gebruikt zijn, een enorm probleem. Probeer uit verschillende bronnen informatie te verkrijgen en probeer via mede-modelbouwers uit te vinden hoe betrouwbaar deze bronnen zijn (het heeft bijvoorbeeld weinig zin om te twijfelen aan kleurgegevens bij Modeldecal decalsets: de maker hiervan heeft immers de reputatie erg grondig te werk te gaan). Baseer op grond van deze informatie de keuze. Ga vooral niet af op kleurenfoto's, want deze zijn zeer zelden exact. De kleuren hangen teveel af van de belichting en de wijze van ontwikkelen. 

Aan de andere kant: het is een hobby en de verfkleur zoals jij dat ziet is voor jezelf goed. (en dan hebben we het nog niet over de bij vele mannen aanwezige kleurenblindheid...)

colours 

IPMS kleurentabel (identiek onze IPMS NedMil) 

Onze tabel kan wellicht helpen met de verfkeuze bij een kleur. (identiek Ned.Mil kleurentabel)

nedmil kleurentabel

kleurtabel