Om kleuren te kunnen indelen zijn er een aantal eigenschappen aan kleuren toegekend. Daarmee is het mogelijk elke kleur exact te omschrijven. Omdat de meeste standaardwerken over kleuren uit het buitenland komen, worden hier ook de engelse termen genoemd.

     
  1. Tint ('hue'): de eigenlijke kleur die we waarnemen.
  2. Verzadiging ('saturation' ,'chroma'): omschrijft de intensiteit van de kleur.
  3. Kleurwaarde ('value'): beschrijft hoe donker of hoe licht een kleur is. 

Er zijn verschillende notaties, en daarvoor geldt dat het betreffende handboek nodig is om zelf codes aan kleuren te kunnen geven. De codes zijn wel onderling te vergelijken om te zien of kleuren (bijna) gelijk zijn of niet. Let op het verschil met standaards als Federal Standard en RAL [4.3]: deze systemen beschrijven alle mogelijke kleuren, terwijl de standaards genummerde overzichten van beschikbare verfstalen zijn.
ral-sys

. 4.5.1 Munsell kleurnotatie

Een manier om deze kleuromschrijving op te schrijven is de Munsell notatie, deze werkt als volgt: de 'primaire' kleuren worden in een cirkel gezet met (met de klok mee) rood (R), geel (Y), groen (G), blauw (B) en paars (P). Hiertussen worden de kleuren benoemd zoals de windstreken op een kompas: YR is oranje (precies tussen rood en geel in), R-YR is een oranjerode kleur, YR-Y is een oranjegele kleur.
munsell-sys

tip-451 Tussen deze kleurcodes is een schaalverdeling aangebracht met 5 stappen tussen elke code. De schaal loopt van 0 tot 10, zodanig dat de primaire (bv R) en secundaire (bv YR) kleuren de waarde 5 hebben.
Notatie: 3 YR 7/8, dit staat voor een oranjerode kleur die tussen R-YR en YR in zit, met een kleurwaarde van 7 en intensiteit 8. Bij het Munsell systeem wordt de kleurwaarde vergeleken met een schaal van 0 (zwart) tot 10 (wit). De verzadigingswaarde loopt van neutraal grijs intensiteit 0, tot een maximum intensiteit die afhankelijk van de kleur ongeveer 10 tot 14 bedraagt.

 4.5.2 Methuen kleurnotatie

Een tweede kleurnotatiesysteem is van Methuen. Hierbij hebben de kleuren op de cirkel een volgnummer (1, Munsell Y-GY, tot 30 tussen Munsell GY en Y-GY) gekregen, de kleurwaarde wordt met een letter aangegeven (A is zeer licht, G is zeer donker) en vervolgens wordt de verzadiging weer met een getal aangegeven (0 is neutraal grijs, 8 is zeer intens, het verloop van de schaal wijkt overigens af van de Munsell schaal). Voorbeeld: 7B8 is signaal geel.
methuen-sys