In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan speciale technieken om conversies uit te voeren of zelf onderdelen te maken. Het kan gaan om onderdelen welke beter moeten zijn dan die in de kit, dan wel onderdelen die er niet zijn. In buitenlandse modelbouwbladen staan vaak advertenties met conversiekits. Hiermee kunnen speciale variaties van modellen worden gebouwd. Omdat de oplage meestal klein is, zijn deze sets vrij prijzig. Veelal wordt ook giethars of metaal gebruikt. Deze conversiekits zijn vaak niet nodig, als er maar voldoende informatie en tijd beschikbaar is.

polystyreen


De hints en tips rubriek is oorspronkelijk geschreven door Meindert de Vreeze en Eric Verschuur. Al die jaren daarna bijgehouden door Meindert op de website met ook bijdragen van andere modelbouwers.  (c)  Copyright IPMS Nederland