Een model komt vaak beter tot zijn recht in een diorama ofwel genoemd "display". Over diorama's zijn hele boeken te schrijven aan de hand van historische foto's, maar we beperken ons tot de hoofdpunten. De eigen fantasie is zoals altijd weer de enige beperking, maar voor een natuurgetrouw diorama moet ook fotomateriaal worden bekeken. Voordat aan een diorama begonnen wordt, moet voldoende informatie worden vergaard.

Bij de bouw van het model zelf moet al vaak rekening worden gehouden met het diorama, zeker als een verhaal verteld moet worden. Voorbeelden van andere leuke extra's zijn open luiken, de stand van vleugelkleppen, schade aan voertuigen, en dergelijke. Ook de verwering van het geheel moet meestal worden aangepast. Laat je 'fantasie' (natuurlijk binnen bepaalde grenzen) de loop gaan maar let er altijd op dat het geheel reƫel overkomt. Let op historische beperkingen, verhoudingen van de grootte van de gebruikte voorwerpen, de 'sit' van de voorwerpen (een tank zakt met de rupsbanden in de grond ....), standen van figuren en de verhoudingen van de lichaamsdelen.

platform


De hints en tips rubriek is oorspronkelijk geschreven door Meindert de Vreeze en Eric Verschuur. Al die jaren daarna bijgehouden door Meindert op de website met ook bijdragen van andere modelbouwers.  (c)  Copyright IPMS Nederland