Soms kunnen bepaalde modelbouwdozen of onderdelen alleen in het buitenland worden verkregen. Bestellen per post is dan te overwegen. De prijzen van de goederen zijn vaak een stuk lager dan in Nederland, maar daar komen porto- en transactiekosten bij en bij leveranciers buiten de Europese Unie (EU) ook invoerrechten en BTW.
De kosten van het internationale betalingsverkeer zijn erg gestegen. Een transactie van een internationale postwissel (IMO) op het postkantoor is kostbaar. Geld overmaken per giro of bank kan ook al zijn er bij overmaken naar niet Euro-landen vrij hoge kosten aan verbonden. De mogelijkheid om per creditcard of Paypal (met transactiekosten) te betalen is tegenwoordig een goede mogelijkheid.

Enige raadgevingen:

  • bestel alleen bij modelbouwleveranciers die algemeen bekend zijn bij uw collega modelbouwers. Adressen in de internationale bladen. Deze leveranciers hebben vaak een grote ervaring met buitenlandse bestellingen.
  • Denk aan het drempelbedrag voor douane invoerrechten, dit is meestal niet zoveel! (ca. Euro 20,=).
  • vergelijk de onderlinge prijzen en met name de portokosten bij de verschillende leveranciers. Dit kan flink schelen, vooral op EBay.
  • Let op dat leveranciers buiten de Europese Unie de omzetbelasting (sales tax) en BTW (VAT) meestal niet hoeven mee te rekenen, dus bij bestellen hier op letten.
  • bij betalingen per creditcard loopt een en ander veel soepeler, omdat de leverancier een betere betalingsgarantie heeft en de klant ook.
  • vermeld bij nieuwe bestellingen uw vorige referentienummer.
  • soms krijgt u korting als u IPMS lid bent, vermeld dit dan. 

Enige veel voorkomende afkortingen:

IMO: International Money Order: postwissel
P&P: post and packing : porto en verpakkingskosten
VAT: value added tax, de BTW
IRC: internationale antwoordcoupon
SAE: stamped self adressed envelope (gefrankeerde envelop voorzien van eigen adres. Voor buitenland IRC's bijsluiten ipv postzegels.