Soms kunnen bepaalde modelbouwdozen of onderdelen alleen in het buitenland worden verkregen. Bestellen per post is dan te overwegen. De prijzen van de goederen zijn vaak een stuk lager dan in Nederland, maar daar komen porto- en transactiekosten bij en bij leveranciers buiten de Europese Unie ook invoerrechten en BTW.
De kosten van het internationale betalingsverkeer zijn erg gestegen. Een transactie van een internationale postwissel (IMO) op het postkantoor is kostbaar. Geld overmaken per giro of bank kan ook al zijn er bij overmaken naar niet Euro-landen vrij hoge kosten aan verbonden. De mogelijkheid om per creditcard of Paypal te betalen is tegenwoordig een goede mogelijkheid.

Enige raadgevingen:

 • bestel alleen bij modelbouwleveranciers die algemeen bekend zijn bij uw collega modelbouwers. Adressen in de internationale bladen. Deze leveranciers hebben vaak een grote ervaring met buitenlandse bestellingen.
 • vraag de leverancier om het postpakket te bestempelen als 'monster zonder waarde' (sample of merchandise) of cadeau ('gift'). Dit scheelt meestal invoerrechten maar niet alle leveranciers mogen of willen dit doen. Echter, de douane is erg op haar hoede voor al te dure spullen: zie hieronder!
 • Denk aan het drempelbedrag voor douane invoerrechten, dit is meestal niet zoveel! (ca. Euro 20,=).
 • begin met een kleine bestelling en kijk hoe deze wordt verwerkt.
 • vergelijk de onderlinge prijzen en met name de portokosten bij de verschillende leveranciers. Dit kan flink schelen.
 • Let op dat leveranciers buiten de Europese Unie de omzetbelasting (sales tax) niet hoeven mee te rekenen, dus dit bij bestellen evt. zelf van de prijzen aftrekken.
 • bij betalingen per creditcard loopt een en ander veel soepeler, omdat de leverancier een betere betalingsgarantie heeft.
 • veel leveranciers bieden de mogelijkheid om teveel betaalde rekeningen later te verrekenen. Betaal liever iets teveel en rond een en ander naar boven af.
 • vermeld bij nieuwe bestellingen uw vorige referentienummer.
 • bij het aanvragen van informatie is het vaak nodig om een Internationale Antwoordcoupon bij te sluiten (IRC, verkrijgbaar op het postkantoor).
 • vermeld duidelijk bij bestellingen:
  • naam en adres afzender
  • referentienummers
  • nummer van uw rekening/creditcard/postwissel
  • verloopdatum creditcard
  • de wijze van betaling
  • lidmaatschap IPMS (vaak betere service, soms korting)
  • de gewenste artikelen en de kosten

Enige veel voorkomende afkortingen:

IMO: International Money Order: postwissel
P&P: post and packing : porto en verpakkingskosten
VAT: value added tax: BTW
IRC: internationale antwoordcoupon
SAE: stamped self adressed envelope (gefrankeerde envelop voorzien van eigen adres. Voor buitenland IRC's bijsluiten ipv postzegels.