Als uw belangstelling gewekt is, wordt dan lid! We zien uw aanmelding met plezier tegemoet.
 
De contributie bedraagt  € 35,-  per kalenderjaar (met autom.incasso, en 2 euro extra bij zelf overschrijven) . 
 
Jeugdleden jonger dan 18 jaar betalen slechts € 20,- per jaar.
 
Buitenlandse leden betalen € 45,-   (geef dan dit goed aan bij plaatsnaam/ adres; betalen dan met PayPal mogelijk)
 
Nieuwe aanmeldingen tussen 1 januari - 1 november gaan in voor het lopende jaar vanaf 1 januari, waarbij de reeds verschenen bladen u worden toegestuurd. Na 1 november gaat het lidmaatschap in voor het navolgende jaar en ontvangt u de bladen van het eerst komende jaar zodra die verschijnen. Er zijn geen inschrijvingskosten. ( IPMS leden die nog niet betaald hebben c.q geen incasso hebben verleend vinden het IBAN banknummer van de IPMS in de colofon van iedere MIP).
 
Wilt u opzeggen?  Doe dat dan voor 1 december middels het  contactformulier.  Of bent u lid maar heeft u een (adres)wijziging?  Gebruik dan ook het contact-formulier.
 
Van harte welkom als nieuw lid! Gebruik onderstaand aanmeld-formulier, dat werkt het snelst!  Normaal krijgt u een reactie binnen 14 dagen, vaak eerder maar het is vrijwilligerswerk dus graag uw geduld.
 

Ja, ik word lid van de IPMS...

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer