ipms-logo-150

 

Algemene ledenvergadering IPMS Nederland 3 oktober 2020

Oorspronkelijk zou de ALV van onze vereniging op 18 april zijn maar ja zoals iedereen weet Corona gooide roet in het eten. Dus hij werd uitgesteld tot 3 oktober.
Deelnemers moesten zich opgeven en gelukkig waren er toch nog 18 personen inclusief 4 bestuursleden aanwezig. De zaal was groot genoeg met iedereen op ruim 1 ½ meter afstand.
De vergadering verliep in een ontspannen sfeer.

Financiën

De kascommissie had alle boeken en bonnen van de penningmeester gecontroleerd en geen fouten kunnen ontdekken. Hierna kon de penningmeester gedechargeerd worden. Ook de begroting van komende jaar werd door de vergadering goedgekeurd.

Bestuursverkiezing

Tijdens de bestuursverkiezing zijn de drie aftredende en herkiesbare bestuursleden weer verkozen en is Henk Hirs tot het bestuur toegetreden. Ruud van Zomeren meldt zich aan als aspirant bestuurslid en gaat meelopen met het bestuur.

De ESM

ESM 2019 is weer een groot succes gebleken, vele enthousiaste deelnemers en bezoekers en een positief saldo op de begroting. Er zijn veel handelaren en clubs actief benaderd door het ESM team en deze werkwijze wordt verder gezet in 2020.
De voorbereiding van ESM 2020 zijn in volle gang en zoals het er nu naar uitziet gaat ESM 2020 nog steeds door. Met de opgestelde regels kan de ESM 2020 gewoon doorgang vinden. Veelal zijn de door het ESM team gestelde regels strenger dan die van het RIVM en de veiligheidsregio. ESM 2020 valt onder de doorstroomevenementen. Deelnemers/ standhouders mogen de hele dag aanwezig zijn maar publiek moet doorstromen.

Is er nog een kans dat de ESM 2020 niet doorgaat en wanneer wordt dit beslist wordt gevraagd door Joop.

Geert legt uit dat er een financiële kant is om te cancelen, dat is als de kosten voor het organiseren net zoveel of meer gaat kosten als de zaalhuur die Expo vraagt. Er zijn nu handelaren die gaan afzeggen, er komt niemand uit Oost Europa, niemand uit het VK en ook zijn er afzeggingen uit Duitsland. Voorlopig zien bestuur en ESM-team geen reden om ESM 2020 af te zeggen.

Ondersteuning Regio’s en SIG’s

Er was een vraag gekomen vanuit de vereniging of IPMS de Regio’s en SIG’s meer kon ondersteunen.
Nu was er al een regeling maar die bleek niet echt duidelijk te zijn. Regio’s en SIG’s kunnen ondersteuning krijgen voor bijvoorbeeld zaalhuur als dit maar van te voren en met een duidelijk budget wordt aangevraagd. Maar ook over andere ondersteuning kan worden gesproken.

Nieuwe SIG’s

Er zijn drie aanvragen binnengekomen voor de oprichting van drie nieuwe SIG’s. Alle drie voldoen aan alle voorwaarden dus IPMS Nederland verwelkomt SIG Scandinavië, SIG Folding Wings en SIG KielSog.

Rondvraag. Er was 1 vraag van de heer Bongers waarom leden niet naar de ALV komen als er geen handel is?

Onze voorzitter heeft hier ook geen antwoord alleen dat er mensen zijn die doosjes belangrijker vinden dan de ALV.

Om 14.30 sluit de voorzitter de vergadering en keert iedereen weer huiswaarts.

Verslag:  Henk Hirs, mede namens het Bestuur

ALV 02 

 

ALV 03

 

ALV 01

 

Dit verslag werd gepubliceerd op 8 oktober 2020