ipms logo 70
VAN HET BESTUUR
 
Oproep (1):  van de IPMS penningmeester

Uit de ledenadministratie blijkt dat ongeveer 180 leden de IPMS contributie 2024 nog niet betaald hebben. Daarom mijn verzoek:

Wilt u nakijken of u de contributie 2024 al betaald heeft?

Zo niet, dan graag alsnog overmaken onder vermelden van: IPMS contributie 2024, uw naam en uw lidnummer.

Contributie lid Nederland € 35,-    ,  Contributie lid Buitenland € 45,-

 IPMS Nederland  , NL59 ABNA 0604 5968 12

Bij voorbaat dank voor uw medewerking in deze.

Onno Oostveen, penningmeester

      mail ipms ledenadmin

 

Oproep (2):  van het ESM team

Onze ESM "vrijwilligers coördinator" is gestopt met deze taak omdat hij een andere functie binnen IPMS Nederland op zich heeft genomen.

Het ESM team is daarom DRINGEND op zoek naar iemand die deze taak op zich wilt nemen. Bijna alles is al voorbereid, het vergt alleen wat tijd. 

Dit is dringend, dus meldt u aan als ESM "vrijwilliger coördinator". Via mail of met het contact formulier, kijk hier ...  

De ESM 2024 coördinatoren Erik Zeeman en Henk Hirs.

        mail bestuur2

 
 mip 2024 2 at
Modelbouw in Plastic 2024-2 is gepubliceerd. Wat staat erin?
   

 
  ESM logo

De inschrijving voor de ESM 2024 op zaterdag 23 november 2024 is al mogelijk! Schrijf je alvast in als handelaar, plastic- of papier modelbouwclub, IPMS-regio of SIG of als IPMS lid met showtafel(s) of particuliere verkoop. Lees meer op de EuroScaleModelling website.... 

 


  
 
  photo camera
Weer enige vliegtuig walk around w.o. nieuw Westland Wessex en aanvullingen: F-16 Singapore, Sea Vixen, Martlet