Hierbij een terugblik op een geslaagde SIG-Warships 1/350 bijeenkomst op zaterdag 25 mei j.l. Hans Bosma ontving ons  zeer gastvrij in zijn appartement te IJsselstein. Met 13 mensen aanwezig was er een goede opkomst. De meegebrachte modellen, tezamen met die van de gastheer mochten op veel aandacht rekenen.
Ook had Michiel wat nieuwe kits mee, waaronder de USS Indianapolis van Trumpeter én die van Academy (dat zijn echt  verschillende modellen), van de laatste gingen er gelijk 3 naar een nieuwe eigenaar. Chris had ook enkele kits in de aanbieding die hij had overgenomen van iemand die zich
blijkbaar had verkeken op de moeilijksheidgraad van bepaalde scheepsmodellen. Dat blijft toch wel een eigenaardig verschijnsel, je kunt zelf bepalen hoever je wilt gaan met de hobby, lijkt mij, maar zelfoverschatting vindt overal plaats....Bij onze groep is het b.v. zeker niet verplicht om alleen topmodellen neer te zetten, het gaat in de eerste plaats om het plezier dat het bouwen van oorlogsschepen in deze schaal je oplevert!
 
Tijdens het groepsgesprek passeerden de komende modelbouwevenementen de revue. Hier zullen we te zijner tijd nog op terugkomen: we hebben het dan m.n. over de Small Scale Convention in Heiden (Duitsland) en uiteraard de ESM in oktober.
 
Betreffende de SIG werd er werd geopperd om de schaal 1/350 los te laten, althans minder strikt toe te passen. Echter, juist het vergelijken van verschillende schepen in een dezelfde schaal is zo leuk en interessant (vergelijk een dreadnought uit WOI maar eens met de Yamato uit WOII, of een moderne "Ohio"-atoomonderzeeër met een Type VII van de Duitse marine....), terwijl er ook voldoende aanbod in modellen is, en dat in de toekomst waarschijnlijk ook blijft. Tevens mag de schaal 1/350 schaal zich verheugen in steeds meer liefhebbers, wat te merken is aan het aantal leden dat zich aanmeldt bij onze SIG! Kortom, wij blijven bij het onderwerp en bij de schaal.
Wellicht zouden we vracht- en passagiersschepen kunnen toelaten, alleen is daar het aanbod ook niet zo groot. Als voorbeeld zou je de RMS Titanic kunnen ombouwen in het zusterschip Olympic, dat in de eerste Wereldoorlog werd ingezet als troepentransportschip. Los daarvan, de andere SIG (SIG Schepen) laat juist veel ruimte toe voor deze andere scheepstypen, zoals zeilschepen, vissersboten, sleepboten e.d. én in diverse schalen.
 
Met vriendelijke groet van de SIG Coördinator.
Jos Visser