Auteur: Walter Sonderman

Deze "Special Interest Group" (ofwel SIG) van IPMS Nederland heeft als onderwerp oorlogsschepen in de grotere schalen zoals de schaal 1/350.

Het aanbod aan modellen van oorlogsschepen is sinds de 70’er jaren van de vorige eeuw in de schaal 1/350 na een schuchter begin enorm toegenomen. Destijds bracht de Japanse fabrikant Tamiya als eerste een aantal grote slagschepen uit in die schaal: de Bismarck, Yamato, de Missouri, de King George V. De laatste jaren zijn zelfs modellen op nog grotere schaal uitgebracht zoals 1/200. 

Maar, als we nog verder teruggaan was het eigenlijk de befaamde Britse firma Frog die als eerste in schaal 1/350 eind jaren 30 een aantal schepen plande, de HMS Javelin en HMS Tribal destroyers. Frog was destijds al bekend door de kunststof vliegtuigkits voor herkenningsdoeleinden, de Frog/Penguin reeks. De scheepsmodellen waren aanvankelijk ontworpen om te worden uitgerust met een elektrische motor. Echter, rond deze periode stapten de meeste bedrijven over op oorlogsproductie, zo ook Lines Brothers, de speelgoedfabriek waartoe Frog behoorde. Dus werden beide kits uitgesteld, en uiteindelijk uitgegeven in december 1945. Er werden enkele wijzigingen aangebracht aan de kit vanwege een tekort aan plastic: beide destroyers eindigden als waterlijnmodellen met een houten romp waarop een plastic bovenbouw werd gelijmd en hadden een sterk speelgoedkarakter.

DSC00019k

Het duurde niet minder dan ruim 20 jaar voordat deze schaal door andere fabrikanten werd ontdekt als een ideale schaal voor een scheepsmodel. De eerste die het door Frog gezette voorbeeld volgde was Imai, met de uitgave van een aantal zeilschepen uit Operation Sail, een aantal evenementen in 1976 en 1977 voor die zogenaamde “Tall Ships”. De Gorch Fock, Esmeralda en de Eagle waren voorbeelden.
Tamiya kwam daarna met het Duitse slagschip Bismarck in 1978. Tamiya bracht aanvankelijk slechts een beperkt aantal scheepskits uit in deze serie, na de eerder genoemde Yamato, King George V en Missouri volgde het Amerikaanse atoomvliegkampschip USS Enterprise, destijds het grootste schaalmodel ooit geproduceerd.

In de jaren 90 bracht het Hong Kongse bedrijf Dragon Models verschillende moderne Amerikaanse marineschepen en onderzeeërs uit in schaal 1/350, zoals de Spruance-klasse destroyer en de daarop gebaseerde Ticonderoga-klasse kruisers. Toen het Chinese bedrijf Trumpeter zich met deze schaal ging bezighouden breidde het aanbod zich enorm uit. De grote Japanse fabikanten als Hasegawa, Aoshima, Fujimi, Pit-Road en Fine Molds konden niet achterblijven. Tamiya blies hun  1/350 range nieuw leven in met de Yamato, uit compleet nieuwe mallen.

Ook Europese fabrikanten als Revell en Airfix hebben een behoorlijke reeks 1/350 oorlogsschepen op de markt gebracht. Ik noem dan nog geen eens het aangenomen aanbod van kunsthars- en tegenwoordig 3D-geprinte kits.

Daarmee werd het bestaan van een aparte SIG voor dit wat meer specialistische onderwerp gerechtvaardigd. Binnen de groep wordt samengewerkt op het gebied van research naar de juiste documentatie van camouflage e.d., als ook het vergelijken van bouwdozen, foto-ets sets en andere accessoires.
Het bouwen in één en dezelfde schaal geeft ook direct een idee over de grootte van verschillende schepen. Als je in het werkelijke leven tijdens de Vlootdagen in Den Helder bijvoorbeeld aan boord bent geweest van een Nederlandse onderzeeboot, laat een model van die boot, geflankeerd door een Amerikaanse supercarrier zien hoe groot die laatste is.

We komen gezellig bij elkaar! Er zijn meestal 2 á 3 bijeenkomsten jaarlijks bij IPMS leden thuis. En waarbij het natuurlijk de bedoeling is een model gebouwd of in aanbouw mee te nemen, of documentatie te bediscussiëren betreffende oorlogsschepen! 

Interesse? U bent van harte welkom. Neem contact op met de SIG-coördinator

Groet, Walter en Jos

 

  ipms logo 150 warship profile

Zie vooral ook bij onze SIG artikelen hier....


En oude galerij met onze Warship modellen... 

Een uitgebreide Lijst van bouwdozen Koninklijke Marine schepen (incl. 1/350)

 

 

 

dit artikel bevat algemene informatie over deze SIG ("Special Interest Group")